Klimatutmaningen skapar en ny anda av innovationssamarbete i förpackningsindustrin

Viktiga aktörer i förpackningsindustrin har insett att det inte går att hantera de många utmaningarna genom att arbeta isolerat och utan att samarbeta. Vi har talat med Francisco Razzolini hos den brasilianska kartongproducenten Klabin och Carina Rydén Pettersson på Tetra Pak om den nya andan av innovationssamarbete som ska få bukt med problem som koldioxidutsläpp, användande av icke-förnybara råmaterial och begränsad återvinningsbarhet. 

Francisco Razzolini säger att för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på förpackningar och samtidigt minska miljöpåverkan krävs nya produkter och nya processer. – Oavsett om vi tar hjälp av befintlig teknik eller utvecklar ny teknik krävs det samarbete mellan våra företag, säger Razzolini som är ansvarig för industriell teknik, innovation, hållbarhet och projekt vid Brasiliens största tillverkare och exportör av förpackningsmaterial. – Vi behöver sammanföra våra team och bygga upp tillit, förtroende och empati samt dela med oss av erfarenheter, tankar, idéer och utveckling.

Och det är precis detta företaget gör som en av flera partner i värdekedjan för förpackningar, som Tetra Pak samarbetar med i att ta fram framtidens förpackningslösningar.

– Samarbete är en viktig del för vår framgång", instämmer Carina Rydén Pettersson, Director Materials Strategic Partnership på Tetra Pak. – Vi behöver behålla vår konkurrenskraft och samtidigt skapa något som är bra för planeten. Vi ser att det finns ett mycket stort behov av att gå samman i stället för att arbeta isolerat.

Innovationsröster

En ny samarbetsanda, Klabin

Vi pratar med Francisco Razzolini – Sustainability and Materials Director vid Brasiliens största papperstillverkare Klabin – om hur hållbarhetsutmaningarna i förpackningsindustrin har skapat en ny anda av samarbete.
Innovationsröster

En ny samarbetsanda, Klabin

Vi pratar med Francisco Razzolini – Sustainability and Materials Director vid Brasiliens största papperstillverkare Klabin – om hur hållbarhetsutmaningarna i förpackningsindustrin har skapat en ny anda av samarbete.

Samskapande i äkta partnerskap

Naturligtvis är det inget nytt att företag samarbetar om nya produkter och lösningar. Men enligt Rydén Pettersson ser vi i dag, inför hotet av en klimatkris, en ny samarbetsanda. – Det här är en ganska stor förändring i vårt företag. Vi har nu ett verkligt partnerskap där båda sidor bidrar mycket. Vi drar nytta av varandras kunskaper och samskapar på ett mycket positivt och sunt sätt. 

De utmaningar som Klabin och Tetra Pak samarbetar inom är bland annat hur vi ska gå tillväga för att byta ut den aluminiumfolie som skyddar mot syre och ljus för att bibehålla näringsvärdet och smaken hos förpackade livsmedel i rumstemperatur – men som har ett betydande koldioxidavtryck. 

– Det här är en utmaning som inte kan lösas på egen hand och av ett enskilt företag, säger Rydén Pettersson. 

Slutmålet är att pappen i vätskeförpackningar ska vara gjord av ett enda material – kartong. – Vi är riktigt nära målet om ett enda material, och jag tror att vi kommer att vara där inom tre till fyra år, säger Razzolini.

Stegvis innovation

Rydén Pettersson tror inte att det kommer att ske något revolutionerande genombrott när det gäller förpackningar utan snarare en rad mindre innovationer. – Vi kan inte vänta tills vi har den ultimata förpackningen i våra händer. Vi behöver ta ett steg i taget så snart vi har något som vi tror kan vara en livskraftig produkt att distribuera. Vi kommer att gå ut på marknaden tillsammans med tidiga användare bland kunderna och inhämta feedback i hela värdekedjan för att sedan fortsätta utvecklas och lära oss.

Det här nya, samarbetsinriktade sättet att arbeta, som sker samtidigt som hållbarheten flyttas högst upp på branschens agenda, är ett bevis på de senaste årens utveckling, säger Rydén Pettersson. – Det är bara att titta på hur mycket pengar branschen investerar i detta och hur man arbetar tillsammans med universitet och forskare för att hitta en lösning. Men vi har lång väg att gå, och jag tror att de närmaste tre åren kommer att bli avgörande för att få ut nya lösningar på marknaden. 

– Vi har hört rösterna från samhället och från konsumenterna och vi anpassar våra processer och vår utveckling för att uppnå en mer hållbar framtid, avslutar Razzolini. 

Innovationsröster

En ny samarbetsanda, Klabin, del II

Del II av vår intervju med Brasiliens Klabin, där vi också tar upp det pågående stegvisa innovationsarbetet för helt förnybara förpackningar.
Innovationsröster

En ny samarbetsanda, Klabin, del II

Del II av vår intervju med Brasiliens Klabin, där vi också tar upp det pågående stegvisa innovationsarbetet för helt förnybara förpackningar.