Mot en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp – med hjälp av innovation för att öka återvinningsbarheten

Kartongförpackningar är redan återvinningsbara. Faktum är att 51 miljarder förpackningar från Tetra Pak återvanns år 2019, men för att uppnå en verkligt cirkulär ekonomi där avfallet minskar och materialet förblir i bruk krävs att alla förpackningar kan få nytt liv. Och för detta krävs innovationssamarbeten av det slag som Tetra Pak och Stora Enso är involverade i.

Begagnade kartongförpackningar som läggs i ett återvinningskärl går i många delar av världen in i en process som avslutas med att de olika komponentdelarna – kartong, plast och aluminium – får nytt liv som nya produkter. Men detta är inte fallet överallt, eftersom infrastruktur saknas och avfallshanteringssystemen på många marknader är långt ifrån optimala. Som ett resultat av detta är det endast 13,5 % av avfallet som återvinns på global nivå, medan 37 % hamnar i avfallsdepåer och 33 % bränns eller dumpas öppet som skräp.

Som en del av sitt nya ekosystem för innovation och samarbete när det gäller livsmedelsindustrins klimatpåverkan, samarbetar Tetra Pak med sin partner sedan länge, Stora Enso, för att minska eller – där det är möjligt – eliminera plastanvändandet utan att för den skull ge avfall på livsmedelssäkerheten.

Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging Materials vid Stora Enso, säger: – Det viktigaste strategiska målet för vårt innovationsarbete är att göra förpackningar återvinningsbara. Och detta gör vi genom att minska eller helt byta ut de fossila komponenterna mot förnybara fiberbaserade eller andra icke-fossila material. Tanken är att kunna erbjuda mer hållbara förpackningslösningar utan att ge avkall på livsmedelssäkerheten och samtidigt se till att matsvinnet inte ökar. 

Innovationsröster

Återvinningsutmaningen, Stora Enso

Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging Materials vid Stora Enso, talar med oss om innovationssamarbetet och insatserna för att förbättra förpackningarnas återvinningsbarhet.
Innovationsröster

Återvinningsutmaningen, Stora Enso

Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging Materials vid Stora Enso, talar med oss om innovationssamarbetet och insatserna för att förbättra förpackningarnas återvinningsbarhet.

Mål: Helt cellulosabaserade förpackningar

Anke Hampel, upphandlingsansvarig för Innovation & Sustainability vid Tetra Pak, påpekar att detta arbete har en mycket stark utgångspunkt, eftersom över 70 % av materialet i kartongförpackningar redan är förnybart. – Och vi har redan genomfört ett gediget förändringsarbete och börjat använda förnybara polymerer. Men det som vi är angelägna om att uppnå tillsammans med partner som Stora Enso är att få fram en helt cellulosabaserad förpackning, som sedan ska hjälpa oss att uppnå en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 

Stora Enso och Tetra Pak meddelade nyligen att de går samman för att undersöka möjligheterna att skapa en ny återvinningslinje som på ett betydande sätt ska kunna öka återvinningen av begagnade dryckeskartonger i Central- och Östeuropa. Via en genomförbarhetsstudie ska man bedöma lönsamheten i att bygga en storskalig återvinningslinje för begagnade dryckeskartonger vid Stora Ensos pappersbruk i Ostrołęka, Polen. 

Enligt modellen skulle Stora Enso tillverka massa och separera fibrerna från begagnade dryckeskartonger och sedan använda de återvunna fibrerna som råmaterial, medan Tetra Pak skulle säkerställa återvinning och återanvändning av polymerer och aluminium. 

Ett öppet förhållningssätt till materialforskning

För att innovationen ska få en positiv inverkan på miljön måste den vara skalbar och delas med resten av värdekedjan och förpackningsindustrin på en bredare front. Så vid en betydande förändring jämfört med tidigare forsknings- och utvecklingsarbete ska mycket av frukterna av samarbetet delas öppet. 

– Vi hoppas att folk lägger fram alla sina galna idéer, säger Hampel. – Om man gör detta på egen hand går man kanske miste om den mångfald av idéer som kan hjälpa oss nå ut på marknaden så snabbt som krävs med tanke på den miljömässiga situation som vi befinner oss i. 

Hon är övertygad om att alla fossilbaserade komponenter i dagens förpackningar kan bytas ut mot förnybara material. – Det handlar om att få det att hända och att sammanföra rätt aktörer i värdekedjan. Jag är övertygad om att förpackningsindustrin fått en väckarklocka – en mycket stark sådan – och tar utmaningen på allvar.

Kasurinen säger att förpackningsindustrin fortfarande är i början på sin samarbetsresa. – Ju mer benägna vi är att fördela resurser och ju öppnare vi är för innovation, desto fler möjligheter hittar vi. Och när vi gör det i samarbete kan vi nå våra mål och sedan sätta nya mål på vägen.

Innovationsröster

Återvinningsutmaningen, Stora Enso, del II

Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging Materials vid Stora Enso, talar med oss om innovationssamarbetet och insatserna för att förbättra förpackningarnas återvinningsbarhet.
Innovationsröster

Återvinningsutmaningen, Stora Enso, del II

Hannu Kasurinen, Executive Vice President Packaging Materials vid Stora Enso, talar med oss om innovationssamarbetet och insatserna för att förbättra förpackningarnas återvinningsbarhet.