Korrosion hos värmeväxlare: Så förhindrar du att en vardagsrisk blir till ett problem

Med hjälp av integritetstestning kan du upptäcka tecken på korrosion hos värmeväxlaren innan den leder till driftstopp, vilket sparar både tid och pengar. Läs mer om hur det fungerar i praktiken och hur det hjälpte en livsmedelsproducent att undvika dyrbara driftstopp.
Integritetstestning – en översikt

1. Den sekundära sidan fylls med gas 2. Problemområde med H2-molekyler som orsakar induktion 3. Cirkulation i den primära sidan 4. HLD automatiskt system för läckagedetektering

Korrosion är en välkänd risk vid användning av värmeväxlare, i synnerhet om livsmedlen och vätskorna har hög klor- eller salthalt. Tunna metallplåtar separerar pastöriserad och opastöriserad produkt inuti en värmeväxlare. Om de korroderar och ett hål bildas kan korskontaminering uppstå och kompromettera både livsmedelssäkerhet och kvalitet. Som det gamla talesättet lyder är det ”bättre att stämma i bäcken än i ån”. Det är med andra ord bättre att upptäcka de första tecknen på korrosion på ett tidigt stadium – innan den orsakar ett hål eller en spricka.

Det finns ett antal tillgängliga tekniker för integritetstestning som kan användas för att upptäcka uttunnad metall i värmeväxlare. I den traditionella lösningen används vattentryck för att öka tryckbelastningen i ett system med hjälp av en pump och stängda ventiler. Därefter mäter instrument eventuella tryckförändringar för att avgöra om det finns någon pågående korrosion. Men precis som med flera andra detekteringsmetoder kan detta vara en tidskrävande process. Den kan inte heller exakt fastställa var läckaget finns.

Andra tekniker som konduktimetri, ultraljudstestning och ultraviolett spårning ger olika fördelar, men tar vanligtvis också tid.

Ett annat problem är den potentiella risken för att rester av spårningsmediet blir kvar i värmeväxlaren efter testning.

Gas är snabbare, renare och mer exakt

En ofarlig och tidseffektiv metod är att använda spårgas – en blandning av väte och kväve eller helium. Tetra Pak erbjuder avancerade testningstjänster baserade på en blandning av vätgas och kvävgas. Blandningen av väte och kväve är giftfri, miljövänlig och icke-korrosiv. Och till skillnad från helium fäster den inte vid utrustningens ytor och porösa material och lämnar därmed inga rester.

Integritetstestning med spårgas går snabbare än andra tekniker. Driftstoppet blir minimalt – bara 3–10 minuter per testad sektion. Precisionsnivån är så hög att teknikerna exakt kan fastställa i vilken sektion av värmeväxlaren korrosion har uppstått.

Tetra Paks integritetstestningsutrustning med vätgas är så känslig att när kunder i Australien först började använda den, upptäckte de flera små läckage orsakade av korrosion – innan de blev ett problem. ”Läckagen var pyttesmå och hade ännu inte hunnit kompromettera produktkvaliteten. De förvånade våra kunder, men de lyckades åtgärda dem snabbt innan de orsakade någon skada”, berättar Martin Eliasson, Tetra Pak Marketing Manager. ”När de hade sett resultaten bestämde sig våra kunder för att boka in regelbunden integritetstestning. Om du vill sova gott på natten och känna dig trygg med att din värmeväxlare är korrosionsfri, kan det vara en god idé att beställa en plan för integritetstestning”.

Lär dig mer om integritetstestning

Integritetstestning av plattvärmeväxlare kan spara pengar genom att du hittar korrosion innan den leder till driftstopp. I den här kortfilmen visar vi hur det går till.

Lär dig mer om integritetstestning

Integritetstestning av plattvärmeväxlare kan spara pengar genom att du hittar korrosion innan den leder till driftstopp. I den här kortfilmen visar vi hur det går till.

Relaterade artiklar

​​​​​​​​Värmeväxlare för ett jämnt resultat av hög kvalitet

Oavsett om du producerar köttbullar i sås, jordgubbssylt, chokladpudding eller vanlig vit mjölk, ingår värmebehandling i processen och detta innebär vanligtvis att värmeväxlare används. Valet av värmeväxlare beror på attributen för produkten i fråga, exempelvis dess viskositet och partikelstorlek. Mer komplexa och krävande produkter – med partiklar och högre eller varierande viskositet – kräver värmeväxlare med en mer avancerad rörkonstruktion som genererar korrekt produktflöde.