2020-12-15

Kunderna berömmer mjölkproduktionscentrens distansutbildningar

Covid-19-pandemin har orsakat stora störningar i livsmedelssystemet, och småbrukarna har drabbats hårt eftersom reserestriktionerna fortsätter att begränsa deras tillgång till den formella distributionskedjan. Småbrukarna står för 42 procent (360 miljoner ton) av mjölkproduktionen i världen, så livsmedelstillgängligheten är en allt viktigare fråga.

Genom vår modell med mjölkproduktionscenter medverkar vi till att bygga upp lokala värdekedjor för mejeriprodukter genom att tillhandahålla tekniskt stöd till småbrukare och stödja våra mejerikunders förmåga att samla in mer högkvalitativ mjölk. Vår modell med mjölkproduktionscenter lanseras i flera olika länder över hela världen. Teamet som ansvarar för genomförandet av och utbildningen inom projektet är experterna inom mjölkproduktionsutveckling vid Tetra Laval Food for Development. Det är deras jobb att stödja Tetra Paks kunder med praktisk utbildning av mjölkbönderna, och denna utbildning har fram tills nu alltid genomförts på plats.  

Kvinna med kor, småbrukare

På grund av de befintliga reserestriktionerna har teamet försökt hitta och tillämpa innovativa och alternativa metoder för att stödja kunder som är involverade i projekt med mjölkproduktionscenter. Som en del av detta har en ny, webbaserad utbildningslösning tagits fram för våra kunder. Det webbaserade utbildningsprogrammet består av interaktiva moduler som hålls via webbinarier samt uppföljande videomöten. Utbildning har introducerats för en lång rad viktiga ämnen inom jordbruksförvaltning, som biosäkerhet, mjölkproduktion, utfodring och näringsämnen, djurvälfärd och mjölkkvalitet, vilka alla är inriktade på att förbättra gårdarnas lönsamhet. ​​​​​​​

Syftet med de webbaserade utbildningarna är att fortsätta förse rådgivningskonsulenterna – som ofta är våra kunders anställda – med de kunskaper och färdigheter de behöver för att ge småbrukarna teknisk support och best practice i enlighet med vår Training of Trainer-metod. För närvarande har cirka 90 rådgivningskonsulter i tio kundprojekt i sju länder, som omfattar 36 420 småbrukare, bjudits in till onlineutbildningarna.

Våra experter inom mjölkproduktionsutveckling hjälper kontinuerligt kunderna genom att svara på tekniska frågor, dela med sig av artiklar och rapporter, informera om resultat och lägga upp bilder på aktiviteter på gårdarna, så att de kan ta itu med problem som uppstår på gårdsnivå. Deltagarna i de interaktiva grupper som har bildats har dessutom tillgång till kommunikations- och uppföljningsmaterial samt svar på utbildningsfrågor.

Nytt webbaserat utbildningsprogram

Det nya, webbaserade utbildningsprogrammet har fått mycket beröm i kundundersökningar. Anonyma feedbackenkäter skickas ut till alla deltagare i slutet av varje webbinartillfälle, vilket ger kvantitativa och kvalitativa insikter i hur man upplevde sessionen, med en genomsnittlig kumulativ totalpoäng på 4,7 på en skala från 1–5. 

Djibril Seck, Milk Procurement Manager vid Siagro Kiréne i Senegal, säger: – Distansutbildning har varit mer än fördelaktigt för vår struktur. Modulerna som har tagits fram under denna period av covid-19-pandemin är av hög kvalitet och tillämpas direkt på gårdarna av Kiréne. Ett stort tack till hela Tetra Pak och Food for Development-teamet för deras kontinuerliga stöd och vilja att hitta lösningar för att vi ska kunna uppnå våra mjölkinsamlingsmål i fråga om både volym och kvalitet.

Saviola Shahollari, Organisation Development Manager på Lufra Dairy, Albanien, tillade: – Jag vill verkligen tacka er för allt stöd vi fått hittills. Det har varit otroligt värdefullt och har verkligen gagnat våra största resurser – jordbrukarna.

För mer information om mjölkproduktionscenter, kontakta Gabriella Roxström. Tetra Laval Food for Development Office