Infografik: Grunderna i värmeöverföring i livsmedel 

Grunderna i värmeöverföring på 10 sekunder

Varför använder vi värmeväxlare för att värma upp mat, och vilken är den grundläggande principen bakom hur det – och de fungerar?

Ladda ned infografik

Hitta svaren och lär dig skilja på olika typer av värmeväxlare för livsmedelstillämpningar – i vår infografik.

Infografik om värmeöverföring i livsmedel

Relaterade artiklar