Den mest effektiva och hållbara produktionen med Tetra Pak® PlantMaster

Tillverkare av juice och icke-smaksatt mjölk byggde ny, toppmodern produktionsanläggning som nu är det mest effektiva och hållbara mejeriföretaget i norra Europa.

Flera personer på ett mejeri studerar kartongförpackningar

Case i korthet

Kund

Ett mejeriföretag i norra Europa.

Mål

  • Utöka den befintliga produktionen för fyllning och paketering av mjölk- och juiceprodukter
  • Bli det mest effektiva och hållbara mejeriföretaget i norra Europa

Resultat

  • Helautomatiserad, flexibel och framtidssäker produktion

”Tack vare Tetra Pak och dess partner har vi nu uppnått anläggningsautomation på en fantastisk nivå. Vi har även en innovativ, flexibel och – mycket viktigt – framtidssäker lösning som hjälper oss att uppnå vårt mål: att bygga det mest hållbara och effektiva mejeriet i norra Europa”.

Mejerichef för den nya anläggningen

Utmaning – utöka och uppdatera befintlig produktion

Kunden såg en minskande efterfrågan på sin nyckelprodukt, icke-smaksatt mjölk, och växande konkurrens från dynamiska, snabbrörliga konkurrenter. De behövde också byta ut och förbättra en åldrande infrastruktur, där en del inte längre lämpade sig för användning. De behövde hjälp för att komma till rätta med trycket på utrymmet och produktionen på deras befintliga anläggning. Produktionen låg utspridd i ett antal gamla byggnader, som resulterade i ett ineffektivt arbetsflöde. Kunden vände sig till oss för att få hjälp med att utöka och uppdatera sin befintliga produktion för fyllning och paketering av mjölk- och juiceprodukter i takåsförpackningar – och utnyttja den senaste tekniken för att bli det mest effektiva och hållbara mejeriföretaget i norra Europa. De ville ha en ny, helautomatiserad anläggning med full spårbarhet och samtliga kvalitetsrapporter tillgängliga i ett enda verktyg. De behövde också hjälp med att integrera utrustning från flera olika leverantörer – även utrustning som inte var förberedd för linjeintegrering eller digitalisering.

Lösning – en helautomatiserad, flexibel och framtidssäkrad produktion

För paketeringsdelen skräddarsydde vi en Tetra Pak PlantMaster-lösning med MES-lösning baserad på Production Integrator-plattformen, med fullständig integration av distributionsutrustning från tredje part. Lösningen bestod av tre Tetra Pak® TR/27 fyllningsmaskiner och tre Tetra Pak® Accumulator Helix 30 samt anläggningens automations- och felloggningssystem, en skräddarsydd version av Tetra Pak PlantMaster. I lösningen ingick Tetra Pak® Line Gateway (LiGa) för Tetra Pak® TR/27-maskiner och en Bag in Box-fyllare från tredje part samt ett KPI-visualiseringsverktyg för tredjepartsutrustning i relation till paketeringsområdet. Vi förmedlade och hanterade dessutom relationerna med Elettric80, som levererade sex skräddarsydda laserstyrda fordon (LGV), och med AMC rullpallslösningar som levererade utrustning för hantering av blå tråg och enheter för fyllning av behållare.

Resultat – det mest effektiva och hållbara mejeriföretaget i norra Europa

Nästan direkt efter att anläggningen togs i drift, levererade den nya utrustningen betydande effektivitetsfördelar – däribland total linjeintegrering. Med fyra fyllningslinjer, tre av dem med utrustning från Tetra Pak, producerar anläggningen nu cirka 36 miljoner liter mejeriprodukter och 5,7 miljoner liter juice varje år. Tack vare Tetra Pak PlantMaster är anläggningen helt automatiserad. Risken för produktionsstopp på grund av den mänskliga faktorn har i stort sett eliminerats. Systemet ger kontinuerlig återkoppling om prestanda, uppmärksammar snabbt eventuella problem och möjliggör snabba lösningar. Varje order är fullt spårbar, samtidigt som fyllningslinjerna arbetar på effektivitetsnivåer som överstiger målet på 96 procent och levererar större precision med mycket låga nivåer av produktsvinn och avfall. Systemet är framtidssäkrat med kapacitet att skala upp eller ned efter behov. Dessutom ger sex LGV:er betydligt högre flexibilitet än systemet på den gamla anläggningen. Den 18 000 kvadratmeter stora anläggningen är utan tvekan det mest effektiva och hållbara mejeriet i norra Europa.