2020-01-10

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Optimized milk homogenization (Optimerad homogenisering av mjölk) – nya metoder för att uppnå längre hållbarhetstid och samtidigt spara energi

Denna rapport beskriver nya homogeniseringstekniker som kan göra mejeriverksamheter mer kostnadseffektiva, flexibla och hållbara. Baserat på kunskap om mjölkens sammansättning och beteende, däribland detaljer om hur mjölk flödar genom homogeniseringsanordningar, presenterar vi tips och strategier för effektivare homogenisering och längre hållbarhetstid för mjölkprodukter. Vi förklarar hur homogeniseringseffekten kan mätas snabbare och med större precision än vad som tidigare varit möjligt genom att flytta tonvikten från homogeniseringstrycket till de verkliga effekterna av homogenisering – den resulterande storleken och fördelningen av fettkulor. Kunskapen som hämtats från våra laboratorier – samt vår installerade bas med över 7 000 homogeniseringsapparater över hela världen – kan vara till din hjälp i design och drift av mejerilinjer för icke-smaksatt mjölk, och för att specificera de produkter du producerar och marknadsför. Registrera dig för att ta del av vårt whitepaper.

Whitepaper – Observera: Kan bara laddas ned i engelsk version

Registrera dig för att ladda ned vår rapport ”Optimerad homogenisering av mjölk”

Rapport-författaren Eva Ransmark mäter partikelstorleksfördelningen med laserdiffraktion på Tetra Pak-laboratoriet i Lund.
Kvinna i laboratorium