2019-09-19
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Rumstempererad yoghurt – utmaningar och möjligheter, andra upplagan

Vad är rumstempererad yoghurt och vad är fördelarna?

Rumstempererad yoghurt är faktiskt en förkortning av det längre, mer korrekta namnet ”yoghurtbaserad produkt för rumstempererad distribution". Dessa produkter behöver inte förvaras eller distribueras under kalla förhållanden och finns i ett brett urval av texturer och viskositeter.

Rumstempererad yoghurt har vuxit enormt i popularitet. Medan de globala produktionsvolymerna för de flesta yoghurttyper uppvisade en total årlig tillväxttakt (CAGR) på 4 % under perioden 2013–2016, uppvisade produktionen av rumstempererad yoghurt en årlig tillväxttakt på 19 % under samma period. Denna nischprodukt, som på senare tid har ökat från relativt små volymer, väcker uppmärksamhet som en användarvänlig och hälsosam dryck.​​

Vad behöver producenterna veta?

Eftersom rumstempererad yoghurt kräver extra värmebehandling och tillsatser för att säkerställa en produkt som är stabil över tid i rumstemperatur, ställs stora krav på korrekt dosering, blandning och värmebehandling.

I den här omarbetade rapporten presenterar vi några av dessa utmaningar mer i detalj samt ger råd och teknisk vägledning som återspeglar best practice i mejeriindustrin.​

Läs mer om Tetra Paks lösningar för rumstempererad drickyoghurt*
*Rumstempererad drickyoghurt värmebehandlas efter jäsningen. På vissa marknader kan termen ”yoghurt” vara förbehållen produkter med levande kultur.
Drickyoghurt i Tetra Prisma aseptisk kartongförpackning
Whitepaper

Registrera dig och ladda ner vårt whitepaper: Förståelse för rumstempererad yoghurt

OBS! Kan bara laddas ned i engelsk version