2019-09-19
LUND, SVERIGE

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Rumstempererad yoghurt – utmaningar och möjligheter, andra upplagan​

Vad är rumstempererad yoghurt och vad är fördelarna?

Rumstempererad yoghurt är faktiskt en förkortning av det längre, mer korrekta namnet ”yoghurtbaserad produkt för rumstempererad distribution". Dessa produkter behöver inte förvaras eller distribueras under kalla förhållanden och finns i ett brett urval av texturer och viskositeter.

Rumstempererad yoghurt har vuxit enormt i popularitet. Medan globala produktionsvolymer för de flesta yoghurttyper uppvisade en total årlig tillväxttakt (CAGR) på 4 procent under perioden 2013–2016, hade produktion av rumstempererad yoghurt en årlig tillväxttakt på 19 procent under samma period. Denna nischprodukt, som på senare tid har ökat från relativt små volymer, väcker uppmärksamhet som en användarvänlig och hälsosam dryck.​​

Vad behöver producenterna veta?

Eftersom rumstempererad yoghurt kräver extra värmebehandling och tillsatser för att säkerställa en produkt som är stabil över tid i rumstemperatur, ställs stora krav på korrekt dosering, blandning och värmebehandling.

I den här omarbetade rapporten presenterar vi några av dessa utmaningar mer i detalj samt ger råd och teknisk vägledning som återspeglar best practice i mejeriindustrin.​

Whitepaper

Registrera dig och ladda ned whitepaperet: Rumstempererad yoghurt

Obs! Nedladdningsbar version på engelska​
Drickyoghurt i Tetra Prisma aseptisk kartongförpackning