Paraguay firar milstolpe med landets första integrerade återvinningsanläggning för dryckeskartonger


Paraguay har nått en viktig milstolpe i arbetet för hållbar avfallshantering genom att driftsätta landets första återvinningsanläggning för kartongförpackningar efter konsumentledet. Den helt integrerade anläggningen är ett led i landets återvinningsarbete och engagemang för principerna om en cirkulär ekonomi.

Innan återvinningsanläggningen byggdes saknade Paraguay en särskild struktur för återvinning av kartongförpackningar efter konsumentledet. Paraguays första återvinningsanläggning för kartongförpackningar efter konsumentledet togs i drift 2022 och erbjuder en helhetslösning för återvinning av dryckeskartonger. Anläggningen har imponerande kapacitet och kan hantera 1 500 ton kartongförpackningar per år.

Paraguays första återvinningsanläggning för dryckeskartonger

Anläggningen är helt integrerad och återvinner effektivt materialen från kartongförpackningar. Fibrerna från kartongförpackningar återvinns och används för att producera sekundära förpackningar och kartong till palletering. På så sätt skapas ett slutet kretslopp där fibrerna från kartongförpackningar återanvänds i förpackningsindustrin. PolyAl-komponenten i kartongförpackningarna återvinns också och blir plattor och paneler, vilket höjer värdet på de återvunna materialen och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Paraguays första återvinningsanläggning för dryckeskartonger efter konsumentledet kommer att få stor och positiv inverkan. Med hjälp av den integrerade återvinningsanläggningen kan landet effektivt hantera sitt kartongavfall från konsumenter och bidra till ett mer hållbart avfallshanteringssystem.

Genom att återvinna fibrer och polyAl-komponenter till sekundära förpackningar, plattor och paneler kan anläggningen utgöra ett gott exempel för principerna bakom en cirkulär ekonomi och minska klimatavtrycket från kartongförpackningar.

Den lyckade driftsättningen av landets första återvinningsanläggning för kartongförpackningar efter konsumentledet blir ett skyltfönster för Paraguays avfallshanteringsmetoder. Landet kan nu bygga vidare på den här bedriften genom att utöka sina återvinningsinitiativ, bilda strategiska samarbeten och fortsätta främja arbetet för en cirkulär ekonomi. Genom kontinuerligt engagemang och samarbete kan Paraguay fortsätta ta viktiga steg framåt inom hållbarhet och som förebild på miljöområdet under kommande år.

Var:
Paraguay

För mer information:
Ricardo.Honorato@tetrapak.com