Paraguay firar milstolpe med landets första integrerade anläggning för återvinning av dryckeskartonger

Paraguay har nått en viktig milstolpe i sitt avfallshanteringsarbete genom att driftsätta landets första återvinningsanläggning för dryckeskartonger. Den helt integrerade anläggningen är ett led i landets engagemang för principerna om en cirkulär ekonomi1.

Bakgrund och initiativ – göra rätt redan från början med en helhetslösning

Innan återvinningsanläggningen byggdes saknade Paraguay en särskild struktur för återvinning av kartongförpackningar efter konsumentledet. Paraguays första återvinningsanläggning för kartongförpackningar efter konsumentledet togs i drift 2022 och erbjuder en helhetslösning för återvinning av dryckeskartonger. Anläggningen kan hantera upp till 1 500 ton kartongförpackningar per år.

Resultat: ett slutet kretslopp för förpackningsindustrin

Anläggningen är helt integrerad och återvinner effektivt material från kartongförpackningar. Fibrerna från förpackningarna återvinns och återanvänds för att producera sekundära förpackningar och kartong till palletering (vilket underlättar lagring, hantering och transport av förpackade varor). På så sätt skapas ett slutet kretslopp där fibrerna från kartongförpackningar återanvänds i förpackningsindustrin. PolyAl-komponenten i kartongförpackningarna återvinns också och blir plattor och paneler, vilket höjer värdet på återvunna material och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Genom att återvinna fibrer och polyAl-komponenter till sekundära förpackningar, plattor och paneler kan anläggningen utgöra ett gott exempel för principerna bakom en cirkulär ekonomi och samtidigt minska klimatavtrycket från de kartongförpackningar som återvinns.

Framtidsperspektiv – en viktig förebild för kommande återvinningsinitiativ

Den lyckade driftsättningen av landets första återvinningsanläggning för kartongförpackningar efter konsumentledet blir ett skyltfönster för Paraguays avfallshanteringsmetoder. Landet kan nu bygga vidare på den här bedriften genom att utöka sina återvinningsinitiativ, bilda strategiska samarbeten och fortsätta främja en cirkulär ekonomi. Genom kontinuerligt engagemang kan Paraguay fortsätta ta viktiga steg framåt inom hållbarhet och som förebild på miljöområdet i många år framöver.

1 Med cirkulär ekonomi avses ett system i vilket material aldrig blir avfall utan behålls i bruk genom processer som återvinning, återanvändning och kompostering. Det är ett sätt att lösa miljöutmaningar genom att frikoppla ekonomisk aktivitet från förbrukningen av ändliga resurser. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy?

Paraguays första återvinningsanläggning för dryckeskartonger

Paraguays första integrerade anläggning för återvinning av dryckeskartonger

Var:
Paraguay

För mer information:
Ricardo.Honorato@tetrapak.com