Så kan ett system lösa tre stora utmaningar inom läskedrycksproduktion

Hantering av ingredienser kan innebära flera produktionsutmaningar när läskedrycker ska beredas. Men med rätt lösningar kan du garantera en bekymmersfri process. Våra experter förklarar vad du behöver veta.

Undviker igensättning och klumpar

Ett vanligt problem vid beredning av drycker är att vissa ingredienser har en tendens att klumpa sig och orsaka blockeringar. Igensättning uppstår vanligtvis tidigt i processen när torra ingredienser förs in i vätskor för att bilda slurrybasen för den kommande läskedrycksblandningen.

Klumpar av socker, citronsyra eller taurin som bildas inuti förpackningarna, särskilt om innehållet lagras under en längre tid eller under fuktiga förhållanden, kan sätta igen inloppsutrustningen när de torra ingredienserna kommer in i blandningsprocessen.

Ett sätt att komma runt problemet med igensättning är att lägga till en våtmatningsfunktion i blandningskonfigurationen. Det säger Denis Steffen, Deputy Design Engineering Manager vid Tetra Pak.

– Våtmatning tillför vätska direkt i ingredienserna i magasinet i en process som löser upp klumpar av socker, citronsyra eller taurin som kan ha bildats innan processandet och innan klumparna kan orsaka någon igensättning, säger han.

Våtmatning utförs av en horisontell insprutare, en anordning som används för att aspirera ingredienser. En horisontell insprutare förebygger igensättning genom att skapa en hög turbulens vid inloppspunkten.

– I en konventionell insprutare sjunker oupplöst pulver till botten där det samlas och med tiden orsakar igensättning. En horisontell insprutare har en skedformad öppning genom vilken de torra ingredienserna förs in i blandningen. Den här formen leder de torra ingredienserna till en punkt där hastigheten är som högst, vilket gör att pulvret inte sjunker till botten, förklarar Steffen.

I vår patenterade horisontella insprutare, en avgörande komponent i Tetra Pak Preparation System B, är turbulensen som högst i botten av röret, vilket ytterligare hindrar pulver från att sjunka och bilda klumpar.

Hantera dammiga pulver

Dammbildning är en konstant risk i alla miljöer där torra ingredienser processas. Förutom att det orsakar produktsvinn kan det utgöra en potentiell explosionsrisk om risken inte effektivt kan reduceras.

Enligt våra beräkningar hamnar ungefär 0,8 procent av de pulver som blandas i läskedryckerna aldrig i den slutgiltiga drycken. De sprids i luften eller som en rest i de utsugssystem som är branschstandard eftersom det bildas damm när ett pulver töms ut i ett magasin.

Lösningen är ett dammutsugningssystem som inte behandlar damm som avfall utan i stället avlägsnar det från luften genom aspiration. Vi har utvecklat ett innovativt patenterat extraktions- och återvinningssystem (ERS) som tar vara på damm så det kan återanvändas. Det här är ett tillval till Tetra Pak Preparation System B.

ERS kan fästas på en pulvertillsättningsstation för att avlägsna luftburet damm som bildas i matningsmagasinet och den omgivande miljön. Dammet tvättas med en liten mängd vatten i en behållare, varifrån det kan återvinnas och ledas tillbaka in i recirkulationsströmmen som en vattenbaserad blandning.

– Tänk på det som en dammsugare. Ett aspirationsrör suger ut luft från området där operatören arbetar. Det aspirerar dammet och transporterar det till en behållare varifrån det kan återvinnas och ledas tillbaka till blandaren, säger Steffen.

Vår blandningsteknik är unik när det gäller kapaciteten att fånga upp och återvinna luftburet damm utan något produktsvinn. Fullständig hygien garanteras också eftersom ERS-systemet är helintegrerat med automatiska cykler för rengöring på plats (CIP). ERS har inga filter som behöver bytas ut och är så gott som underhållsfritt.

Pulver med en skopa

Hydratiserar torra pulveringredienser

Den tredje stora utmaningen är effektiv pulverhydratisering, vilket också kallas vätning. Hydratisering sker i början av dryckesblandningsprocessen och utgör den första kontakten mellan torra ingredienser och flytande produkt. Målet är att göra alla torra ingredienser flytande och omvandla dem från pulverkorn till flytande lösning.

Men vissa pulver, framförallt gummin, är svårare att hydratisera än andra. Det beror på att vätskan kan ha svårt för att tränga in under ytan på ett segt gummi. Resultatet: en oönskad geléliknande oupplöst massa eller ett ”fisköga” i mitten.

Vi utför en optimal gummihydratisering i tre steg. Det första är att vår insprutare skapar en tillräcklig turbulens för att starta upplösningsprocessen. Sedan bryter en patenterad automatisk blandningsanordning ned gummit till lösliga fraktioner.

AMD-enheten (Auto Mixing Device) är en semistatisk blandare som underlättar för munstycket att lösa upp gummit eller stabiliseringsmedlet innan det blir för trögflytande. Det här är ett tillval för Tetra Pak Preparation System B.

Inom läskedrycksindustrin brukar gummikoncentrationerna i den slutliga drycken variera mellan 0,2 och 0,4 procent. Vår AMD kan hantera koncentrationer på upp till 1 procent vid en omgivande upplösningstemperatur (20 °C) – utan att någon högskjuvningspump behövs.

Den tredje komponenten som bidrar till en effektiv pulverhydratisering är den turbulens som skapas av blandarmunstycket. Denna turbulens håller pulverkornen flytande inne i blandningstanken för att förhindra att de sjunker till botten.

– Samtliga tre steg skapar den turbulens som behövs för en fullständig hydratisering, säger Steffen. – Producenter hanterar vanligtvis gummit genom att påföra hög skjuvkraft, men det är kostsamt och väldigt energiintensivt. Vår lösning kräver cirka 60 procent mindre energi.

Tetra Pak® Preparation System B

Tetra Pak® Preparation System B

En komplett och flexibel ölösning för att blanda och bereda alla drycker och koncentrat. Lösningen kombinerar låg energi- och vattenanvändning med minimalt produktsvinn.

Läskedryck på en sten täckt med mossa

Minska miljöpåverkan från läskedrycksproduktion

Se hur vi kan hjälpa dig att klara snäva marginaler och minska miljöpåverkan från läskedrycksproduktionen.

Tetra Pak® Preparation System B

Så kan du utöka utrymmeskapaciteten för saft och samtidigt minska kostnaderna

Det är ofta svårt att utöka utrymmeskapaciteten för saft till nya dryckesprodukter. Smart teknik kan dock lösa tekniska begränsningar och utrymmesbrist – och spara pengar.