2020-07-06
THAILAND

​​​​​Ett decennium av att ge skydd genom återvinning

Green Roof-projektet firar ett decennium av att hjälpa människor i nöd samtidigt som projektet går i bräschen för kartongsamling och återvinning i Thailand.

Green Roof Project, barn som återvinner

​​Projektet tar använda kartongförpackningar och återvinner dem till korrugerade takplattor för Princess Pa Foundation (en del av thailändska Röda Korset). Dessa används när man bygger hem och skydd åt offer för översvämningar och naturkatastrofer. Det är första gången som kartongförpackningar har återvunnits på detta sätt i Thailand. Hittills har cirka 225 miljoner använda kartongförpackningar återvunnits och fler än 65 000 takplattor har installerats i över 20 provinser.

 Projektet har inspirerats av tidigare återvinningskampanjer, som tillhandahållit skolmaterial och anteckningsböcker av kartong till skolor i Thailand Av responsen framgick det tydligt att det fanns potential för ett mer ambitiöst återvinningsprojekt där allmänheten var delaktig – och så föddes Green Roof. Projektet, som lanserades 2010, initialt för en treårsperiod, har visat sig vara så framgångsrikt att det har förlängts om och om igen.

 Tetra Pak tog initiativet till kampanjen och ingick partnerskap med alla involverade organisationer. Förutom Princess Pa Foundation samarbetar vi med stormarknadskedjan Big C Supercenter, en av Thailands största detaljhandlare, som marknadsför kampanjen i butikerna och upplåter kartonginsamlingsplatser för konsumenterna vid alla utgångar. Andra partner innefattar medieföretaget TV 360, återvinningscentret för dryckeskartonger av Fiber Pattana och avdelningen för miljökvalitetsfrämjande inom ministeriet för naturresurser och miljö.

 Kampanjen har mer än 57 000 följare på Facebook och ett nätverk av cirka 2 500 frivilliga Green Roof-volontärer över hela landet som deltar i att samla in använda kartongförpackningar och främja återvinning av dessa i sina samhällen, skolor och kontor.

Projektet är nu inne i sin fjärde fas, som inleddes i juli 2019 och kommer att pågå till juni 2022, och fortsätter att växa och utvecklas. Nya insamlingspunkter öppnas för att hantera den ständigt växande mängden donerade kartongförpackningar, och nya roadshows planeras för att skapa ännu större medvetenhet.