Hur hanterar läskedrycksproducenter komplexa recept?

Recepten blir mer komplexa och antalet lagerhållningsenheter ökar i läskedrycksbranschen. En mixer ska kunna hantera denna komplexitet utan att göra det komplicerat.

För tio år sedan var receptet för den genomsnittliga läsken ganska enkelt: kolsyrat vatten, socker, färgämnen, smakämnen och stabilisatorer. På den tiden kunde en tillverkare ha långa produktionssessioner med samma ingredienser under en hel vecka eller till och med en månad innan man bytte till ett nytt recept. Nu är situationen annorlunda då marknaden för läskedrycker har blivit mer diversifierad med inte bara kolsyrade läskedrycker utan också icke-kolsyrade drycker, iste, drickfärdigt kaffe, energidrycker, funktionsdrycker, kombucha osv. I dag byter läskedryckstillverkarna kanske recept flera gånger per dag och produktionssessionerna är korta. Så vilka är då dagens största utmaningar och vad bör man vara extra uppmärksam på?

Olika läskedrycker på en träbricka

Utmaningarna med gummi

Gummi är värt ett särskilt omnämnande. Det som ger läskedrycker mer munkänsla och stabilitet är gummin som pektiner, CMC, xantangummi och guargummi. Den vanliga koncentrationen av dessa i slutprodukten är 0,2–0,4 % så det behövs bara en liten mängd för att det ska ge stor effekt på munkänslan. Dessa pulveriserade gummin är svåra att lägga till i ett recept eftersom de motstår vätning. Utmaningen är att undvika ”fiskögon” – gummikulor med oupplöst pulver inuti. Svaret på detta problem kan vara att investera i en dyr kontinuerlig pump med hög skjuvning eller en mixer för hög skjuvning. Dock finns det smartare blandningslösningar som radial jet-mixrar, vilka är utrustade med enheter som skapar en högskjuvningszon, något som är mycket billigare för dessa låga koncentrationer av gummi.

Fördelarna med en slinga

Tillsatsen av pulver i bulk i en batch är en annan utmanande process. Ibland används magasin för utmatning av pulver till ett pneumatisk eller skruvbaserat transportband till en mixer. Som ett alternativ kan producenter som väljer en cirkulationsslinga mata in ingredienser till en mixer från flera doseringspunkter via hydraulisk transport. Till skillnad från konventionella system för batchblandning finns det inget behov av en separat transportlinje för varje pulveringrediens.

Hydraulisk transport från flera matningspunkter kan användas för att tömma bulkpåsar eller mata in magasin direkt i samma återcirkulationsslinga via en injektor. Där matningspunkterna som är placerade längs slingan kan anpassas efter layouten i producentens anläggning för att reducera ATEX-kraven till ett minimum.

Korsföroreningar och mikrobiologiska problem som kan uppstå i interaktionen mellan våta och torra linjer undviks med hjälp av slingkonceptet, eftersom hela slingan är helt rengöringsbar. Därför finns det inget behov av en uppdelning mellan torra och våta tömningslinjer. Med konventionella lösningar, som är baserade på pneumatiska eller skruvbaserade transportband, finns det däremot ingen möjlighet till rengöring med Cleaning In Place (CIP).

Slingkonceptet är också praktiskt för att lösa upp ingredienser som reaktiva pulver åtskilt från huvudbatchen för att undvika oönskade reaktioner eller för att hantera skillnader i surhetsgrad mellan förblandningen och huvudbatchen.

Om en recirkulationsslinga med matarpump används till förblandningen kan ingredienserna blandas i cirkulation via matningsmagasinet, utan att komma i kontakt med de huvudsakliga blandningstankarna. På så sätt kan man förbereda en mindre batch med så lite som 300–400 liter med hjälp av matningsmagasinet, i stället för att använda en separat behållare eller förblandningspump.

Resultatet: Lägre investeringar i beredningsutrustning och en enklare blandningsprocess. Vanligtvis går det att växla mellan förblandning och standardblandning genom att bara trycka på en knapp.

Rör för våta respektive torra ingredienser

En typisk läskedryckstillverkare hanterar inte bara ett brett urval av ingredienser utan också flera olika förpackningsformat för ingredienserna, till exempel dunkar, trummor, säckar och bulkpåsar. Hur kan du tömma dem alla effektivt i en förblandning utan att investera i en massa olika typer av utrustning?

Ingredienser kan delas in i pulver och vätskor. För att ge den flexibilitet som behövs för att matcha en producents ingrediens- och förpackningsspecifikationer, måste en mixer vara utrustad med en uppsättning rör för tillsättning av våta eller torra ingredienser genom aspiration. De olika typerna av rör använder ett vakuum för att skapa insugning och bör i idealfallet ha en backventil. Stora och små rör hanterar ingredienser med hög respektive låg viskositet. När det gäller fritt flödande torra pulver fungerar ett pulverrör bra.

Med ett rör behövs det inget tippande eller lyftande av trummor eller säckar eftersom dessa kan lossas när de står på golvet eller på en pall.

Behov av flexibilitet

En grundläggande typ av batchblandare är bra när du hanterar ett fåtal standardrecept med ett fåtal ingredienser. Men nuförtiden behöver de flesta läskedrycksproducenter en batchblandare som ger dem flexibilitet att hantera inte bara flera ingredienser utan också flera förpackningsformat. En producent kan behöva hantera allt från dunkar på 5 kg till bulksäckar på ett ton. Med större komplexitet följer ett behov av större flexibilitet. Naturligtvis kommer man ganska långt med rör för våta respektive torra ingredienser, men att kunna mata båda våta och torra ingredienser direkt in i en recirkulationsslinga som är kopplad till mixern är en innovativ och effektiv lösning för att hantera komplexa recept.

 

Personer på ett innovationsmöte

Snabba upp innovationsprocessen inom läskedrycker

Snabba upp innovationsprocessen och få en konkurrensfördel med ett beredningssystem som kan hantera flexibla volymer och flera ingredienser.

Pulver med en skopa

Så kan ett system lösa tre stora utmaningar inom läskedrycksproduktion

Hantering av ingredienser kan innebära flera produktionsutmaningar när läskedrycker ska beredas. Men rätt lösningar kan garantera en bekymmersfri process.