2020-08-31
KENYA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Skolmjölksprogram i Kenya bidrar till att öka antalet inskrivna elever i skolorna

Skolflickor i Kenya som dricker mjölk

​​Utmaningen

Livsmedelssäkerhet och näringstillförsel är stora utmaningar i Kenya. Enligt FN:s världslivsmedelsprogram ligger nivåerna av undernäring på 29 procent för barn på landsbygden, medan 20 procent av invånarna i städerna lider av hämmad tillväxt. Enligt Unesco är inskrivningssiffrorna i skolorna på 75 procent fortfarande ett problem, även om det har skett en viss förbättring under de senaste åren.

Samtidigt har Kenya tillgång till en utmärkt näringskälla, med tanke på att landet är rankat 34 i världen inom mjölkproduktion. Enligt Kenya Dairy Board finns det uppskattningsvis 1,8 miljoner småskaliga mjölkbönder med en produktion på 5,2 miljarder liter mjölk per år. Dock produceras 80 procent av den totala mjölkproduktionen fortfarande av småbrukare som saknar formell tillgång till marknaden. Mejerisektorn lider dessutom av dålig mjölkkvalitet och låg produktivitet, med en genomsnittligt mjölkproduktion på fem liter per ko och dag.

Initiativet

Skolmjölksprogram runtom i världen har visat att de kan förbättra skolnärvaron och näringsnivåerna och samtidigt stärka den lokala värdekedjan för mjölkprodukter. Efter att ha sett prov på framgångshistorier från hela världen bestämde sig flera distriktsstyren i Kenya för att i samarbete med Kenya Dairy Board och lokala mejeriföretag starta skolmjölksprogram i fem distrikt, där det finns totalt 1 767 skolor. Målen var att bekämpa undernäringen, öka inskrivningssiffrorna i skolorna och ge mjölkbönderna tillgång till marknaden för mjölk. Man utarbetade planer för att mäta effekterna av skolmjölksprogrammet så att utvecklingen skulle kunna bekräftas.

En annan viktig del av initiativet var att mjölken skulle köpas från småskaliga jordbrukare. Exempel på mejeriföretag som deltar aktivt i programmet är Meru Dairy, NKCC, Gihunguri Dairy och Brookside Dairy, vilka alla levererar UHT-mjölk till skolor och därmed ger skolbarnen tillgång till en bra näringskälla. Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development tillhandahåller tekniskt stöd och utbildning till småbrukarna.​

Värdet

Uppmätta data visar på betydande resultat. Exempelvis har antalet inskrivna elever i skolor som har ett skolmjölksprogram ökat med upp till 55 procent i Nairobi County, 25 procent i Mombasa County, 20 procent i Meru County och 14 procent i Embu County, jämfört med skolor utan skolmjölksprogram.

Exempel på ytterligare fördelar är mer motiverade och uppmärksamma elever, högre övergångsfrekvens från hemskola till formell skola, lägre sjukfrånvaro på mjölkdagarna och större delaktighet i fältaktiviteter.

– Det finns en stark koppling mellan mejeriindustrin och utbildningssektorn. Förutom att förse eleverna i skolorna med högkvalitativ näring ger mjölken inkomster till föräldrar som sedan kan betala skolavgifter och uppfylla andra skyldigheter i fråga om utbildning, säger Anthony Ian Mutugi, ordförande för Kenya Dairy Board.

Blicka framåt

För närvarande körs skolmjölksprogram i sju av Kenyas 47 distrikt. Det finns en potential att utöka till fler distrikt så att fler barn skrivs in i skolorna, vilket kommer att leda till bättre utbildning och näringsstatus för en större befolkning.

Konsumtionen av mjölk och mejeriprodukter kommer också att öka på lång sikt, vilket hjälper den lokala mejerisektorn att växa. En utökning av programmet har stor potential att främja utbildning och stödja utvecklingen av hela värdekedjan för mjölkprodukter.​​