Separatorer och hållbarhet: hur rätt utrustning kan minska mejeriindustrins klimatpåverkan

Utsläpp från nötkreatur är en av de största källorna till växthusgasutsläpp. Metan producerad av kor är faktiskt 28 gånger skadligare än koldioxid. När allt fler konsumenter väljer klimatvänliga produkter försöker mejeriindustrin hitta sätt att minska sitt klimatavtryck. Det handlar om åtgärder som att investera i innovativ processutrustning, exempelvis separatorer och pastöriseringsenheter med låg energiförbrukning.
Ko som betar i solnedgången

Mjölk och andra drycker och livsmedel från mejerier är en törstig verksamhet. Inte bara för de miljontals människor som konsumerar produkterna, utan även sett till resurser som energi. Mejeriindustrin utgör ungefär 13 procent av Europas totala livsmedels- och dryckessektor och är en av de största användarna av energi och vatten. Globalt står jordbruket för 13,5 procent av utsläppen av växthusgaser. Lägg till beredning till den siffran, så är det lätt att förstå hur stor klimatpåverkan livsmedels- och dryckesproduktionen har.

Fram tills relativt nyligen har insatserna för att minska utsläppen främst inriktats på mejerigårdar och transporter. Nu ser vi dock att även beredningen hamnar i blickfånget i högre grad, när mejeriföretag och livsmedelsproducenter reagerar på konsumenter som vill att de produkter de köper har så liten klimatpåverkan som möjligt.

Det här skapar en utmaning för mejeriföretag. Men öppnar också dörren till en ny möjlighet.

I en EU-finansierad undersökning från 2018 fann man att teknikoptimering och införandet av innovativ processutrustning kunde minska vattenanvändningen med 30 procent och elförbrukningen med 20 procent.

Bilden är ungefär densamma i USA, där Innovation Centre for US Dairy lyfter fram ett smart mejeriprojekt för att hjälpa mejeriföretag och tillverkare att mäta storleken på energiförbrukning och växthusgasutsläpp från produktionen av flytande mjölk. År 2016 gjorde centret gemensam sak med ledande livsmedelsföretag för att ta fram en handbok för producenter med vägledning om hur man beräknar och rapporterar hållbarhetssiffror.

Jakt på ökad energieffektivitet

I Storbritannien har industriinitiativet UK Dairy Roadmap lyckats höja energieffektiviteten vid mejeriberedning med 18 procent sedan 2008 och man har som målsättning att minska koldioxidavtrycket med 30 procent till år 2025.

Om man räddar jorden genom att spara energi uppnås även besparingar på ett annat viktigt område: pengar. ”Sänkta driftskostnader har hög prioritet för mejeriproducenter i en industri med knivskarp konkurrens. Högre produktions- och energieffektivitet bidrar till det”, säger Lilly Li, Global Environmental Manager for Processing Solutions and Equipment på Tetra Pak.

Med andra ord är hållbarhet inte bara bra för planeten, utan också för affärsresultatet. Lilly berättar att det finns ett växande intresse bland mejeriproducenter att minska sina utsläpp – som ett sätt att både göra portföljen mer miljövänlig och öka konkurrenskraften.

”De flesta stora aktörer i industrin har ganska ambitiösa mål när det gäller minskade koldioxidutsläpp. De vill vanligtvis uppnå minskningar på 20 till 50 procent”.

Saliga äro osttillverkarna

Mejerier i Nederländerna har kanske gått längre än något annat land i jakten på hållbarhet. Jan Erik de Vries, Product Manager Key Components på Tetra Pak i Nederländerna, berättar att samtliga mejerier i Nederländerna redan 2008 undertecknade Clean and Economical Agriculture Sector Covenant, ett avtal för att minska koldioxidutsläpp genom energibesparingar, återanvändning av energi, hållbar energialstring och energieffektivitet, liksom LTA3-avtalet.

”Målet med LTA3-avtalet är att uppnå en energieffektivitet på 2 procent per år mellan 2005 och 2020”, förklarar han. ”Mejerier fokuserar på att sänka sina växthusgasutsläpp genom energieffektivitet, återanvändning av energi och hållbar energialstring. Det uppnås vanligtvis genom att använda effektiva centrifugalpumpar i kombination med högeffektiva motorer, centrifuger med lågtrycksteknik, värmeåtervinning med vattenbuffertar och alla slags initiativ för att optimera anläggningar”.

Jan Erik säger att arbetet drivs på av både de nederländska myndigheterna, men också av en vilja bland mejerierna att leverera konsumentprodukter med låg miljöpåverkan. Han ger som exempel det holländska ostkooperativet CONO Kaasmakers, som strävar efter att bli ”världens mest klimatsmarta mejeri”. CONO Kaasmakers har investerat 80 miljoner euro i ett hållbart mejeri, varav en betydande andel lades på processutrustning från Tetra Pak, inklusive separatorer med låg energiförbrukning.

Många bäckar små

Separatorer är ett område som producenter kan inrikta sig på för att uppnå utsläppsminskningar. En separator står vanligtvis för en liten men betydande andel av energiförbrukningen vid mejeriberedning. Det är inte den mest elkrävande processen i linjen (den rollen intas av pastöriseringsenheter och UHT-enheter som homogenisatorer samt utrustning för rengöring på plats), men även små besparingar blir stora med tiden.

På längre sikt kan en investering i en separator med låg energiförbrukning leda till betydande besparingar, inte bara för klimatet utan också för kassan – i synnerhet om även annan utrustning på linjen optimeras.

Livsmedelskvaliteten – en annan hållbarhetsaspekt – är också viktig vid valet av separator. Här ger hermetiska separatorer fördelar jämfört med andra designer, eftersom de inte släpper in någon luft som till exempel kan orsaka skumbildning.

Men det är energibesparingen som får hermetiska separatorer att glänsa. Den lufttäta designen på separatorn, med inloppet i botten och utloppet högst upp, minskar energianvändningen med 20 procent jämfört med andra separatordesigner.

Om lösningen kombineras med EncaptTM-teknik, som sänker det atmosfäriska trycket runt den rotande kulan med hjälp av en lågtryckspump som minskar luftfriktionen, blir energibesparingen hela 40 procent.

Jan Erik de Vries säger: ”Separatorer är inte den mest energikrävande utrustningen i ett mejeri, men en energieffektiv separator gör betydande skillnad för våra kunders energiförbrukning. Så att välja rätt separator håller på att bli ett sätt för mer miljömedvetna kunder att sträva efter att uppnå sina hållbarhetsmål”. 

Vill du få nyheter med användbara tips och information om separatorer och separering? Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ambitiösa hållbarhetsmål

Tetra Pak gör sitt yttersta för att skydda livsmedel, människor och framtiden. Företaget stöder de globala målen för hållbar utveckling, men har även en rad ambitiösa mål och strategier för att främja en hållbar framtid för vår planet och långsiktig framgång för våra kunder.

Tetra Pak har minskat sina egna växthusgasutsläpp med 13 procent sedan 2010, trots att vi under samma period har ökat försäljningen av förpackningar med 19 procent. Förnybar energi tillgodoser i dag mer än hälften av företagets energibehov – en siffra som ska bli 100 procent senast 2030.

Det är emellertid så att 40 procent av Tetra Paks klimatpåverkan kommer från utrustningen som våra kunder använder. Företaget arbetar därför varje dag tillsammans med våra kunder för att hitta mer effektiva process- och förpackningslösningar.

Det slutgiltiga målet: att minimera svinn och förstörelse och samtidigt minska energi- och vattenförbrukningen. För högre produktivitet, lägre kostnader och en hälsosammare planet.

Läs mer om Tetra Paks hållbarhetsarbete här