Så kan polynodteknik ge högre separeringskapacitet

En faktor som begränsar kapaciteten hos en separator är den totala ytan hos de skivor som kan installeras i separeringskulan, vilket i sin tur begränsas av det avstånd eller utrymme som behöver finnas mellan skivorna. Genom en helt ny tillverkningsdesign med maskinpräglade polynoder har man radikalt kunnat öka antalet skivor i skivstapeln, utan att samtidigt höja vatten- och energiförbrukningen per liter produkt. Häri ligger hemligheten bakom den utökade separeringskapaciteten och effektiviteten hos en separator utrustad med polynodskivor.

Bild av en polynod

Jämna avstånd är avgörande

Processtillämpningar för mejeriprodukterFör att uppnå en smidig och effektiv separeringsprocess på mejerier behöver skivorna sitta på exakt samma avstånd från varandra över hela ytan. I en konventionell separator åstadkoms detta med hjälp av svetsade distanser som skiljer skivorna åt.

En kort historik om separeringDen här beprövade och effektiva designen har, i princip, varit oförändrad sedan separatorn uppfanns för över 100 år sedan. Med tiden har materialen och tillverkningsmetoderna kontinuerligt utvecklats för att förbättra separatorns prestanda. Till exempel har man minskat avståndet mellan skivorna för att utöka separeringsytan i separatorkulan.

Men fram tills nu har skivdesignen med svetsade distanser utgjort en begränsning. Det beror helt enkelt på att det är svårt att utöka antalet skivor i en stapel och samtidigt behålla exakt samma avstånd mellan dem. Den nya polynodtekniken är en elegant lösning på det här problemet, eftersom den möjliggör ett mindre avstånd mellan skivorna samtidigt som avståndet förblir detsamma över hela ytan.

Ökad yta = högre kapacitet

Separering med centrifugalseparatorerPolynodtekniken innebär ett stort genombrott inom separering, eftersom den undanröjer behovet av traditionella svetsade distanser och ersätter dem med mikropräglade polynoder. På så sätt har man kunnat minska avståndet mellan skivor med så mycket som 35 %* och därigenom uppnått en betydligt större separeringsyta eftersom fler skivor får plats i skivstapeln. I praktiken innebär detta att en separator utrustad med polynodskivor har betydligt större kapacitet än sina föregångare.

Ökad yta = ökad effektivitet

Kapacitet är inte allt. Som ett alternativ för mejeriproducenter möjliggör användningen av polynoder mer effektiv separering med bibehållen kapacitet. Detta är intressant för kunder som till exempel vill ta bort så mycket fett som möjligt för att uppnå sina produktspecifikationer.

Design i ett stycke

Den nyutvecklade tillverkningsprocessen med maskinpräglade polynoder möjliggör en design i ett stycke med mycket stor precision. Polynodernas exakta form, storlek och fördelning leder till att antalet kontaktpunkter mellan skivorna har ökat 38 gånger, samtidigt som den totala kontaktytan har minskat med 94 %**. Tack vare det stora antalet jämnt fördelade kontaktpunkter är polynodskivorna stabilare än traditionella svetsade designer. Det jämna avståndet mellan skivorna är exakt lika stort över hela ytan, vilket ger en enhetlig separeringsprocess. Sammanfattningsvis är det jämna avståndet mellan polynodskivorna centralt för att minska utrymmet mellan skivorna och på så sätt möjliggöra högre kapacitet jämfört med konventionella designer.

Högre kapacitet plus vatten- och energibesparingar

Polynodskivor kan installeras i maskiner som för närvarande använder svetsade skivor. Kapaciteten hos en separator som utrustas med polynodskivor blir 9 %* högre än hos den tidigare största separatorn för varm mjölk. Det innebär att designen med polynodskivor möjliggör betydligt lägre energi- och vattenförbrukning per 1 000 liter beredd produkt, vilket sparar både pengar och resurser.

* Tetra Pak® Separator H80
** Alla siffror avser en jämförelse med konventionella svetsade distanser i en typisk konfiguration för
separatorer för varm mjölk med hög kapacitet

”Betydande kapacitetsökning”

Arla Foods anläggning i Vimmerby hanterar 1,5 miljoner kilo mjölk varje dag. År 2014 hade mejeriet nått sin maxkapacitet och inledde ett gemensamt projekt med Tetra Pak som byggde på den helt nya polynodtekniken. Syftet var att utöka separeringskapaciteten. Resultatet är en märkbar effektivitetsökning som kan användas för att höja kapaciteten eller ytterligare förbättra separeringsprestanda/minska fettinnehållet i skummjölk. ”Vi har numera en stabil process som levererar precision och kapacitet på hög och jämn nivå. Det är ett fantastiskt resultat”, säger Allan Leandersson, Project Leader Product & Technology Development på Arla i Vimmerby.

Ökad produktion på Arla FoodsLäs hela artikeln Ökad produktionskapacitet på Arla Foods

Kontakta vårt säljteam

Service engineers training

Våra säljteam svarar gärna på eventuella frågor om försäljning eller produkter. Fyll i vårt formulär så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Syfte med kontakten

Välj ett alternativ

Affärsområde av intresse

Välj ett eller flera affärsområden
Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Förfrågningens omfattning

Välj ett alternativ

Livsmedelskategori

  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
  Välj ett alternativ
Välj ett alternativ

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Specifikt intresseområde

Välj affärsområde av intresse

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Vad beskriver din begäran bäst?

Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Kontakta vårt säljteam

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Affärsområde av intresse
Meddelande
Specifikt intresseområde
Förfrågningens omfattning
Livsmedelskategori
Vad beskriver din begäran bäst?
Din roll
 • 1 Syfte
 • 2 Förfrågan
 • 3 Kontakt

Företagsinformation

Var god ange en giltig arbetsmejl.
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Fyll i det här fältet
Välj ett alternativ
Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

Tack för ditt intresse

Din förfrågan har skickats till våra team. Vi kontaktar dig inom kort. Klicka på knappen nedan om du vill skicka in ytterligare en begäran eller om du har frågor till oss.

Relaterade artiklar

Centrifugalseparatorer för utmärkt produktkvalitet

Ända sedan centrifugalseparatorn uppfanns för över 130 år har den varit ett oumbärligt redskap i livsmedels- och dryckesindustrin. Dagens avancerade separationsteknik ger tydliga fördelar när det gäller produktkvalitet och säkerhet, effektivitet och produktionsflexibilitet.