TEKNISK GUIDE:

Uppvärmningsteknik – optimera livsmedelssäkerhet och göra produktionen mer flexibel

Värmebehandling har alltid spelat en central roll för produktionsplaneringen i livsmedelsindustrin, och i dag är den viktigare än någonsin. För det första är livsmedelssäkerhet och hygien fortsatt en global fråga, så effektiv och verksam värmebehandling har högsta prioritet. För det andra innebär föränderliga distributions- och konsumtionsmönster att vissa produkter behöver distribueras i rumstemperatur, framför allt i regioner som saknar en tillförlitlig kyld distributionskedja – och sådana produkter kräver då värmebehandling i mycket högre temperatur.

Uppkomsten av växtbaserade drycker är ett svar på konsumenternas oro över näringsinnehåll hållbarhet och djurens väl. Men råmaterial som havre, mandel och sojabönor kräver särskild värmebehandling på grund av sina mikrobiologiska och kemiska profiler.

Livsmedelstillämpningar för färdigmat, mjölk, JNSD och växtbaserade drycker

Slutligen är kostnadseffektivitet och effektiv, mångsidig produktion ständiga frågor för vår industri, framför allt efter att den skakades om av störningar i distributionskedjor och personaltillgång under covid-19-pandemin, och på grund av stigande energipriser.

För många aktörer i livsmedelsindustrin kan det därför vara dags att fundera, tänka om och hitta nya verktyg när det gäller värmeteknik. Då passar det bra att börja med vår nypublicerade Tetra Pak guide till värmeteknik, som delar vår banbrytande syn på både teknik och tillämpningskompetens.

Guiden vänder sig till både nybörjare och veteraner och tar upp följande:

  • Grundläggande fakta om mikroorganismer och under vilka förhållanden de växer till
  • Egenskaper hos livsmedel och deras inverkan på processkrav
  • Förhållandet mellan värmebehandling och hållbarhetstid
  • Olika värmetekniker och hur de används på bästa sätt
  • Rekommenderade värmebehandlingar för beredning av olika livsmedelskategorier, där vi går igenom mejeri, växtbaserade drycker, juicer, nektar och icke-kolsyrade drycker (JNSD) samt färdigmat
  • Hur du optimerar värmeprocessen för att uppnå ökad energieffektivitet och lägre total ägandekostnad

Så om du är redo att tänka om när det gäller hur du använder värme i din livsmedelsproduktion, är det här guiden för dig.

OBS! FINNS BARA I ENGELSK VERSION

Registrera dig !

Registrera dig för att ladda ned ”Uppvärmningsteknik – optimera livsmedelssäkerhet och göra produktionen mer flexibel”.

Värmebehandlingsutrustning och en termostat