Marknadsanalysrapport: Nya möjligheter på en växande yoghurtmarknad

Med den här marknadsanalysrapporten vill vi dela med oss av våra kunskaper om yoghurtkategorin och vilka möjligheter som finns. Värdeskapande premiumprodukter som yoghurt är ett exempel på hur man kan ta vara på möjligheter inom mejeribranschen utöver att enbart producera vanlig vit mjölk.

Enligt det brittiska marknadsundersökningsföretaget Technavio väntas den globala yoghurtmarknaden växa med i genomsnitt 5,36 procent per år.

Den här marknadsanalysrapporten består av tre delar: en rapport över globala trender, ett nedslag på marknaden samt viktiga punkter att ta hänsyn till vid valet av processpartner.

Först har vi sammanställt en lättläst trendrapport, där vi går igenom sex av de mest framträdande trenderna inom yoghurtkategorin av i dag. Eftersom trender hela tiden förändras och återspeglar ständigt föränderliga konsumtionsmönster, är det är viktigt att hålla koll på vad som är populärt för att sedan kunna fatta rätt affärsbeslut och göra de rätta investeringarna.

Yoghurt är på många sätt en specialprodukt. Dess smak, textur och stabilitet är mycket känsliga för vissa processteg. För att kunna optimera din yoghurtproduktion och tillverka produkter med önskad smak, munkänsla, textur, stabilitet och utseende måste du ha djupgående kunskaper om hur yoghurt och dess egenskaper fungerar.  Du kommer också att få lära dig mer om de sex viktigaste komponenterna inom framgångsrik yoghurtproduktion.

I vår Case study om en specifik marknad – i det här fallet Schweiz – kan du se att två av de globala trenderna är särskilt tydliga på den schweiziska marknaden. Här förklarar tre av våra kunder vad deras konsumenter föredrar. 

MARKNADSANALYSRAPPORT

Registrera dig för att ladda ned marknadsanalysrapporten ”Ett marknadsperspektiv på yoghurtproduktion”

Obs! Rapport för nedladdning, på engelska​​
Omrörd yoghurt i en glasburk