Carton Council, Tetra Pak och organisationer i delstaten Michigan i USA samarbetar för att utöka infrastrukturen för kartongåtervinning i USA

Tack vare gemensamma insatser från Carton Council, Tetra Pak och lokala organisationer kunde delstaten Michigan i USA uppnå en bättre infrastruktur för kartongåtervinning. Målet med initiativet är att öka regionens återvinning av livsmedels- och dryckeskartonger efter konsumentledet.

Bakgrund och initiativ – samarbete för att förbättra kartongåtervinning i Michigan, USA

Genom ett samarbete mellan Carton Council, Tetra Pak och olika organisationer i Michigan installerades ny utrustning hos Great Lakes Tissue Company som gav anläggningen betydligt större kartongbearbetningskapacitet. Tack vare den uppgraderade utrustningen kan pappersbruket effektivt bearbeta fler kartonger, höja återvinningsgraden och bidrar till ett mer hållbart avfallshanteringssystem.

Resultat: Ökad kapacitet, effektiva transporter och lägre växthusgasutsläpp

Förutom att höja anläggningens återvinningskapacitet kan den innovativa, uppgraderade utrustningen också avlägsna 75 procent mer vatten från polyAl-materialet under återvinningsprocessen. Det innebär att polyAl-materialet blir lättare, vilket ger mer effektiva transporter och därmed mindre transportrelaterade växthusgasutsläpp. Det insamlade vattnet återanvänds sedan i återvinningsprocessen, vilket sparar vatten och främjar mer ansvarsfull vattenanvändning. När polyAl-materialet har bearbetats skickas det till St. Mary's Cement i Charlevoix, Michigan, för att kompensera för användningen av kol som bränsle. Ännu ett bidrag till minskade utsläpp av exempelvis växthusgaser, med andra ord.

Framtidsperspektiv – en förebild för samarbete och ansvarstagande

De framgångsrika förbättringarna av infrastrukturen för kartongåtervinning fungerar som förebild för framtida förbättringar i andra regioner. Samarbetet mellan Carton Council, Tetra Pak och lokala organisationer sätter ett positivt exempel på branschsamarbete för ansvarsfull avfallshantering. Genom att fortsätta det här arbetet och bilda nya samarbeten kan vi uppnå ytterligare framsteg inom kartongåtervinning och bidra till en mer ansvarsfull och hållbar förpackningsindustri i USA och övriga världen.

Icke-fiberkomponenten i kartongförpackningar kallas polyAl och består av tunna skikt med olefinplast och aluminium som används som barriär mot syre och fukt för att skydda livsmedlet i aseptiska kartongförpackningar.

polyAl-pellets

Var:
USA

Involverade företag:
Carton Council, Great Lakes Tissue Company och St. Mary's Cement

För mer information:
Jason.Pelz@tetrapak.com