Carton Council, Tetra Pak och delstaten Michigan i USA samarbetar för att utöka infrastrukturen för kartongåtervinning i USA


Tack vare gemensamma insatser från Carton Council, Tetra Pak och lokala organisationer kunde delstaten Michigan i USA uppnå en bättre infrastruktur för kartongåtervinning. Målet med initiativet är att öka regionens återvinning av livsmedels- och dryckeskartonger efter konsumentledet.

Genom samarbetet mellan Carton Council, Tetra Pak och olika organisationer i Michigan installerades ny utrustning hos Great Lakes Tissue Company som gav betydligt högre kartongbearbetningskapacitet. Med hjälp av den uppgraderade utrustningen kan pappersbruket bearbeta kartongerna mer effektivt.

Den innovativa utrustningen används också för att avlägsna 75 procent mer vatten från polyAl-materialet under återvinningsprocessen. Det innebär att polyAl-materialet blir lättare, vilket ger mer effektiva transporter och mindre miljöpåverkan.

Den förbättrade infrastrukturen för kartongåtervinning i Michigan förväntas få långtgående effekter. Tack vare den nya utrustningen kan Great Lakes Tissue Company bearbeta fler kartonger, vilket ger en högre återvinningsgrad för kartongförpackningar och bidrar till ett mer hållbart avfallshanteringssystem. Under återvinningsprocessen avlägsnas en stor del av vattenhalten från polyAl-materialet, vilket sänker vikten och minskar transportutsläppen. Samtidigt återanvänds det insamlade vattnet i återvinningsprocessen och främjar därmed ansvarsfull vattenanvändning. När polyAl-materialet har bearbetats skickas det till St. Mary's Cement i Charlevoix, Michigan, för att kompensera för användningen av kol som bränsle. Ännu ett bidrag till miljön, med andra ord.

De framgångsrika förbättringarna av infrastrukturen för kartongåtervinning fungerar som förebild för framtida förbättringar i andra regioner. Samarbetet mellan Carton Council, Tetra Pak och lokala organisationer sätter ett positivt exempel på branschsamarbete för ansvarsfull avfallshantering. Genom att fortsätta det här arbetet och bilda nya samarbeten kan vi uppnå ytterligare framsteg inom kartongåtervinning och bidra till en mer hållbar och miljövänlig förpackningsindustri i USA och övriga världen.

Var:
USA

Involverade företag:
Carton Council, Great Lakes Tissue Company och St. Mary's Cement

För mer information:
Jason.Pelz@tetrapak.com