2016-09-29

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Whitepaper: Beverage CIP

Så påverkas den totala ägandekostnaden i dryckesproduktion av rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP)

Rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP) bygger ofta på erfarenhet från mejeriindustrin. Men vi vet av erfarenhet att CIP-processerna kan reduceras och optimeras för individuella drycker, eftersom juice, nektar, kolsyrade och icke-kolsyrade drycker inte löper samma risk att bli dåliga som mejeriprodukter.

Effektiv rengöring på plats är viktigt och bidrar till lägre total ägandekostnad, färre utrustningsstopp med mera. Rengöringen måste utföras på ett säkert sätt eftersom den omfattar starka kemikalier som kan vara skadliga för både människor, utrustning och miljön. Den ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan, minimala mängder vatten och rengöringsmedel och maximal återanvändning av resurser.

Så påverkas den totala ägandekostnaden i dryckesproduktion av rengöring på plats (Cleaning In Place, CIP)

Tetra Pak är alltid redo att hjälpa våra kunder att fatta beslut om optimala CIP-processer. Metoden som presenteras i den här rapporten bygger på fälttester som vi utfört hos våra kunder. Dessa har i sin tur utmynnat i tekniska råd om hur vi bör definiera rengöring och optimera CIP-processerna inom dryckesindustrin. Effektivare CIP-processer kan minska rengöringskostnaderna med upp till 50 % i cirkulationstid och minska koldioxidavtrycket med upp till 20 %.​

Whitepaper

Registrera dig för att ladda ned whitepaper ”Beverage CIP”

OBS! Kan bara laddas ned i engelsk version​​
CIP-utrustning