Tankar från vår koncernchef och vd

Adolfo Orive, koncernchef och vd

Välkommen till den 13:e utgåvan av Tetra Pak Index, som i kölvattnet av covid-19 utforskar en helt annan värld än den vi hade för bara ett år sedan.

Pandemin är en oväntad händelse som drabbar samhällen i hela världen och som har utmanat status quo, påskyndat trenderna och skapat ett nytt landskap av konsumentfrågor och behov, vilka omdefinierar grundreglerna för industrin och skapar nya paradigmer.

Covid-19 är föga förvånande det största orosmomentet för konsumenter i hela världen, vilket vår senaste globala undersökning visar. Mot denna bakgrund har den ekonomiska oron ökat kraftigt, vilket återspeglas i en utbredd osäkerhet beträffande pandemins effekter på ekonomin, i synnerhet sysselsättningen.

Intressant nog har livsmedelssäkerheten snabbt hamnat högre upp på listan över konsumenternas prioriteringar. Mer än två tredjedelar av de svarande ser nu livsmedelssäkerheten som ett stort problem för samhället. Konsumenterna anser att det inte bara är tillverkarnas ansvar att förbättra livsmedelssäkerheten utan att den dessutom måste vara deras främsta prioritering. Och i takt med de sjunkande förtroendenivåerna efterfrågar konsumenterna transparens och försäkringar om att denna prioritering verkligen tas om hand. Många säger nu att de vill veta allt som finns att veta om produkternas härkomst och produktionsprocess – vilket utgör en möjlighet till kommunikation för varumärkena.

Samtidigt fortsätter oron för miljön att vara mycket påtaglig. Covid-19 har visserligen förpassat den ned till plats två bland globala konsumentangelägenheter. Men oron för miljön har fortfarande en betydligt viktigare position än de flesta andra frågor, och två tredjedelar av konsumenterna anser att vi snabbt måste ändra våra vanor för att bromsa ytterligare miljöpåverkan. I det här sammanhanget är klimatsmarta förpackningar A och O, och mer än hälften av de svarande sade sig ha mycket stora förväntningar på tillverkarna.

Eftersom båda dessa prioriteringar – livsmedelssäkerhet och miljö – har en framträdande plats visade en djupare undersökning, i synnerhet på området livsmedelsförpackningar, på ett nytt dilemma. När konsumenterna ska beskriva förpackningarnas roll, anger de exempelvis livsmedelssäkerheten som det huvudsakliga syftet, långt viktigare än miljömässiga aspekter som återvinningsbarhet och förnybarhet.

Detta dilemma återspeglar också den rådande verkligheten i branschen. Även om livsmedelsförpackningar har en avgörande roll i att förse världen med livsmedel, påverkar de också jordens klimat och dess begränsade resurser. Detta borde inte vara fallet, och vi borde inte behöva välja mellan de två. Och livsmedelsförpackningar kan verkligen ha en viktig roll i att skapa denna harmoni.

Pandemin har verkligen visat att vår värld behöver förpackningar med hög prestanda och längre hållbarhetstid, som ökar livsmedelstillgängligheten och minskar matsvinnet samt är återvinningsbara och minskar klimatpåverkan med hjälp av material med låga koldioxidutsläpp och rumstempererad distribution.

Livsmedels- och dryckesindustrin har därför en unik möjlighet att distribuera livsmedelsförpackningar som uppfyller alla dessa krav. Vi på Tetra Pak arbetar för att utveckla den ultimata hållbara, klimatsmarta livsmedelsförpackningen – en kartongförpackning som är tillverkad av enbart ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material och som är helt återvinningsbar och koldioxidneutral samt tillåter rumstempererad distribution och uppfyller kraven på livsmedelssäkerhet.

Djärva initiativ som dessa ligger i tiden, eftersom industrin måste arbeta hårt för att nå de två målen att skydda planetens ekosystem och tillgodose människors behov av livsmedel. Först då kan vi bidra till en mer hållbar framtid för nästa generation, särskilt i efterdyningarna av pandemin.

Jag hoppas att årets index innehåller värdefulla insikter och lärdomar om hur världens konsumenter tänker just nu. Vi ser fram emot att tillsammans med kunder och branschaktörer arbeta för att förverkliga de möjligheter som indexet presenterar.

Adolfo Orive

Koncernchef och vd för Tetra Pak

NEDLADDNINGAR OCH VIDEO

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

woman wearing mask in grocery store

Videosammanfattning