Oro för klimatförändringar

Global uppvärmning/klimatförändringar ligger fortfarande högt upp på listan över miljörelaterade frågor som konsumenterna oroar sig för – 78 procent av respondenterna uppger att de oroar sig för detta, medan 71 procent oroar sig för livsmedelstillgänglighet och 77 procent för livsmedelssvinn. Dessutom anser 65 procent att världens länder bör prioritera att ta itu med klimatförändringarna inom ramen för den ekonomiska återhämtningen efter pandemin – en siffra som är betydligt högre på tillväxtmarknader, mest anmärkningsvärd är den i Indien (81 %) och Kina (80 %).

Ännu fler (68 %) anser att om företagen land inte agerar nu för att bekämpa klimatförändringarna, så sviker de sina anställda och kunder. Och ännu fler känner själva ett ansvar för den här frågan: 72 procent håller med om att ”privatpersoner som jag” måste agera nu, annars kommer vi att svika framtida generationer. Återigen är siffrorna generellt sett högre på tillväxtmarknaderna.

Affärsmöjlighet – ansvarsfull konsumtion

Konsumenterna efterfrågar i allt högre utsträckning varumärken som är transparenta och ger dem informationen de behöver för att göra välgrundade och ansvarsfulla val. Mer än en tredjedel av konsumenterna säger att de väljer varumärken utifrån deras hållbarhetsprofil, i högre grad nu än före pandemin.

Enligt vår Demand Spaces-studie har antalet tillfällen när konsumenter dricker för att tillfredsställa behov förknippade med ansvarsfull konsumtion ökat med 45 procent sedan början av pandemin. Relevanta emotionella fördelar domineras av att ”göra rätt val för planeten”, medan de funktionella fördelarna toppas av ”hälsosamt för mig/min familj”. Den idealiska förpackningen skulle vara tillverkad av naturpapper – miljövänligt och återvinningsbart – med tydlig information om ingredienser och deras ursprung.

Nedladdningar och video

Infografik, försättsblad

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Spela upp-knapp för förklarande film

Tetra Pak Index 2021, förklarande video