Handla lokalt

Att handla lokalt och använda lokala resurser är en vana som ökat markant. Knappt hälften av konsumenterna säger sig ha gjort ett inköp specifikt för att stödja lokala företag under pandemin, och ungefär lika stor andel menar att de äter mer närproducerad mat nu. Det visar på en starkare koppling mellan miljö och samhälle, eftersom konsumenter både efterfrågar kortare distributionskedjor och är angelägna om att stödja sitt lokalsamhälle utanför den närmaste vän- och familjekretsen. Det finns även ett problem med tillit här: Mer än hälften av konsumenterna säger sig ha större förtroende för att jordbrukare/producenter kan säkerställa en trygg livsmedelsförsörjning än tillverkare, regeringar, icke-statliga organisationer och forskare.

Affärsmöjlighet: Arv och härkomst

Mer än en tredjedel av konsumenterna anger att de, i högre utsträckning än innan pandemin, nu väljer varumärken baserat på uppgifter om lokalt ursprung/spårbarhet. Detsamma gäller andelen personer som väljer varumärken baserat på hållbarhetsprofil. Här finns affärsmöjligheter för varumärken som använder lokalt framställda ingredienser och samarbetar med lokala organisationer, så att konsumenter kan göra val som gynnar samhället. Arv och tradition är en del av den här trenden, vilket genererar affärsmöjligheter för produkter med traditionella recept, kulturarvsingredienser och kulturspecifik design samt lokala mönster och språk på förpackningarna.

Nedladdningar och video

Infografik, försättsblad

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Spela upp-knapp för förklarande film

Tetra Pak Index 2021, förklarande video