Oro för svinn och avfall – särskilt när det gäller mat

Avfall är ett växande problem för konsumenter. Matsvinn och onödiga förpackningar anses vara de största miljöproblemen – det menar tre fjärdedelar av världens respondenter. Det är en fråga som ligger många konsumenter varmt om hjärtat. Närmare hälften av alla respondenter världen över säger att de är oroliga för mängden avfall som deras hushåll producerar. Det visar även att människor tillbringar mer tid hemma under pandemin, vilket gör att fler måltider och mellanmål har lagas och konsumeras hemma. Dessutom handlar man mer på nätet och köper hämtmat, som gör att miljöavtrycket från hushållsavfall blir synligare.

Kunder agerar därför mer proaktivt nu. På grund av pandemin uppger 46 procent att de anstränger sig mer för att sortera och återvinna saker ordentligt (som kartonger, glas och plast). Och 50 procent säger att de troligen kommer att återvinna ännu mer nästa år, eftersom de vill bidra på ett personligt plan till att agera mot klimatförändringarna.

Konsumenternas åtgärder för att minska matsvinnet är mycket kraftfulla. Anmärkningsvärt nog så säger 54 procent av respondenterna att de kastar mindre mat än före pandemin, vilket är en av de högsta siffrorna i hela undersökningen för en aktivitet som innebär att minska något. Det beror till viss del på att konsumenter nu är mer uppmärksamma på korrekt förvaring och utgångsdatum, vilket framhålls av exakt hälften av respondenterna. Därmed går inte lika mycket mat till spillo. Dock är det ännu fler (55 %) som säger att de planerar sina måltider mer noggrant för att begränsa hushållets matsvinn, medan 40 procent uppger att de, av samma anledning, köper fler produkter i portionsstorlek.

Framöver räknar 81 % av konsumenterna med att de – när pandemirestriktionerna tas bort – kommer att anstränga sig lika mycket eller ännu mer för att undvika att kasta mat. Detta toppar listan över förändrade beteenden. 39 % av respondenterna tror att de i framtiden kommer att anstränga sig hårdare för att undvika matsvinn, en ökning som är ännu större på tillväxtmarknaderna.

Affärsmöjligheter – rätt storlek och märkning

Det finns ett behov av produkter i portionsstorlek och i rätt storlek – och därför finns det även affärsmöjligheter. Samtidigt behöver konsumenter få mer information om portionering så att de kan planera sina måltider på rätt sätt. Tydlig och enkel märkning med utgångsdatum är också viktigt – särskilt på nätet, där märkningen i nuläget anses vara bristfällig. ”Det är inte så lätt att kolla bäst före-/utgångsdatum” är den största smärtpunkten vid köp online enligt vår e-handelsundersökning.

Nedladdningar och video

Infografik, försättsblad

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Spela upp-knapp för förklarande film

Tetra Pak Index 2021, förklarande video