Tre sätt som Tetra Pak® Homogenisator 250 sparar tid och pengar åt dig

Maximal drifttid och lägre reservdelskostnader, är några av fördelarna som smart styrning och realtidsövervakning av kritiska utrustningsområden innebär för homogenisatorer. Tetra Pak Homogenisator® 250 är den första produkten i en ny generation homogenisatorer. 

Hög kapacitet vid låga varvtal ger lägre driftstoppstider.

Nya Tetra Pak Homogenisator 250 är en medelkapacitetsenhet, med en maxkapacitet på 13 700 liter i timmen vid 160 bar och 200 v/min. Den har en ny drivenhetsdesign med ny större kolvstorlek, och större slaglängd, vilket gör att enheten klarar en högre genomströmning vid relativt låga varvtal. Den nya homogenisatorn kan till exempel förädla 10 000 liter icke-smaksatt mjölk i timmen för pastörisering vid 160 bar och en hastighet av 145 v/min. En populär och konkurrerande homogenisator riktad mot samma marknadssegment krävde 160 varv/min under samma förhållanden. Vilket var nära den maskinens maxhastighet. Det lägre varvtalet betyder mindre slitage på delarna och mindre underhållsbehov. I det här exemplet uppskattas att serviceintervallet kan förlängas med 32 procent jämfört med den konkurrerande enheten. Detta minskar driftstoppstiden vilket maximerar drifttiden.

Vändbara delar kapar reservdelskostnaderna.

Samma beräkning visade att reservdelskostnaderna var 32 procent lägre än för den konkurrerande homogenisatorn. Detta beror delvis på att 250-modellen arbetar med ett lägre varvtal, vilket minskar slitaget enligt ovan. En stor del av besparingarna beror på de vändbara delarna.
Våra homogenisatorer har nämligen unika vändbara slitdelar. Så när ventilerna och packningarna börjar visa tecken på slitage, kan de tas ut och vändas för att utnyttja andra sidan. Som förstås är i perfekt skick. På så sätt får dessa viktiga delar dubbel livslängd.

Diagram som visar konstanta NIZO-värden

Det finns ett annat sätt att förlänga livslängden utan att behöva byta ut en enda del. Tetra Pak Homogenisator 250 använder homogenisering i två steg. När det första homogeniseringshuvudet börjas slitas ut, kan det plockas ut och byta plats med det andra homogeniseringshuvudet som inte utsatts för lika mycket slitage. På så sätt kan båda homogeniseringshuvudena fortsätta att arbeta längre innan de måste ersättas.

Diagrammet visar hur en konsekvent höga NIZO-värden kan upprätthållas genom att utföra dessa tre steg i följd. Utan att behöva byta ut några delar alls. Självklart måste delarna och homogeniseringshuvudena bytas ut till slut. Men det kan skjutas upp så länge som möjligt.

Sensorer som byggts in i konstruktionen övervakar kontinuerligt homogenisatorns viktigaste delar. Vibrations- och tryckdataanalyser används för att identifiera det optimala tillfället för att utföra underhåll, som att vända eller byta ut slitna delar. Därför vet operatören exakt när underhållet måste göras – och att det varken sker för tidigt eller för sent. 

Snabbare service ger kortare driftstoppstider

Tetra Pak Homogenisator 250-modellens avtagbara och inbyggda modulkoncept är en innovation på marknaden för homogenisatorer. Både hydraulenheten och kylenheten kan lätt tas av genom att koppla bort några rör. Det gör det enklare och bekvämare för servicepersonalen att underhålla enheterna eller att komma åt bakom dem. Tid är pengar, särskilt i en högt automatiserad fabrik som körs på hög kapacitet. Med avtagbara moduler kan driftstoppstiden sänkas till ett minimum.

Realtidsövervakning av kritiska utrustningsområden, vändbara delar och avtagbara moduler minimerar kostnaderna för reservdelar och underhåll. Dessutom gör den nya homogenisatorns effektivitet att driftskostnaderna för energi och vatten minskar.