Extraktionsutrustning för te och soja

För te är extraktionssystemet semikontinuerligt. Teextraktet kyls ned och renas (vid behov) innan det sedan blandas, värmebehandlas och paketeras med utrustning längre fram i produktionskedjan.

När det gäller soja extraheras koncentratet från bönorna genom malning, fiberseparering, deodorisering och deaktivering av enzymer. Detta görs före receptblandningen och den aseptiska behandlingen och slutlig paketering av den kommersiella produkten. Produktkvaliteten avgörs av flera olika faktorer, däribland typen av bönor, extraktionsmetod och produktblandning.

Med extraktionsenheter från Tetra Pak utförs malning, fiberseparering, deodorisering och deaktivering av enzymer. 

Extraktionsanläggning för te (single-pass)

Extraktionsanläggning för te (single-pass)

Extraktionsanläggningen (single-pass) från Tetra Pak® är en semikontinuerlig anläggning för extraktion av drickfärdigt kvalitetste från teblad.

Tetra Pak® Extraktionsenhet

Tetra Pak Extraktionsenhet för sojautvinning

Ett flexibelt produktionssystem för kontinuerlig utvinning av sojabas, med eller utan bönsmak, från sojabönor. Sojabasen blandas, UHT-behandlas och förpackas