​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Filtreringslösningar för hög ostproduktion av hög kvalitet​

Feta och liknande osttyper tillverkas med en full koncentration av mjölken med UF. I koncentratet tillsätts kultur eller syra, löpe, salt och andra tillsatser, och det hela kan sedan formas direkt i lämpligt förpackningsmaterial.

Färskosttyper som är baserade på fermenterad mjölk eller grädde, till exempel kvarg eller cream cheese, kan också tillverkas med UF. Efter jäsningen koncentreras produkten till önskad nivå följt av slutbehandling och förpackning. UF-processen resulterar i en hög, enhetlig kvalitet och en mycket hög produktion. På samma gång går det att tillverka flera olika produkter på samma UF-anläggning.

Högkvalitativ ost med ren saltlag

Mikrofiltreringen tar bort föroreningar och skadliga mikroorganismer från ostlaken snabbt och effektivt, samtidigt som saltlagens naturliga kemiska balans bevaras. Vi har utvecklat det speciella BrineClear-konceptet, som har visat sig vara en oerhört bra lösning, såväl tekniskt som ekonomiskt​

Klarifiering av ostlake

En saltlag av god kvalitet är avgörande för ostens smak, kant och utseende. Dålig saltlag utgör emellertid ett betydande hot mot ostkvaliteten och kan leda till att osten förstörs och ekonomiska förluster.
Med tiden kommer mikroorganismer som bakterier, sporer, jäst och mögel att byggas upp i saltlagen och överföras till osten under saltningsprocessen. Så småningom kan kraftigt förorenad saltlag leda till ytkontaminering i osten och försämra dess kvalitet.

Vår unika filtreringsprocess, BrineClear, tar fysiskt bort oönskade mikroorganismer och lämnar kvar en klar saltlag. Inga tillsatser används, och saltlagens temperatur och pH förblir oförändrade under hela processen. Innehållet i vassleproteiner, lösliga salter (t.ex. NaCl och kalcium) och den kemiska balansen i saltlagen påverkas inte.

Klarifikator för ostlake

BrineClear™ klarifiering av ostlake

​​Höjdpunkter

 • Minskad miljöbelastning till följd av låg förbrukning av energi och rengöringsmedel
 • Mycket effektivt avlägsnande av oönskade mikroorganismer
 • Den naturliga saltbalansen upprätthålls
 • Startklar s.k. ”plug-and-produce”-installation
 • Säker, mycket automatiserad drift med dataloggning
 • Inbyggd programvara
 • Användarvänlig färgpekskärm
 • Låga ersättningskostnader för membran
 • Betydande besparingar genom återanvändning av saltlag

Storlekar

BrineClear™ finns i 3 standardstorlekar som motsvarar saltlagsbad på ungefär 250, 500 och 1 000 m3. Större anläggningar kan betjänas på begäran.

Kaseinstandardisering

Två typer av membranfiltreringsprocesser, närmare bestämt ultrafiltrering och mikrofiltrering, används för proteinstandardisering i mjölk. Ultrafiltrering används för att standardisera hela proteinet, och mikrofiltrering för att standardisera kaseinet. 

Standardiseringen av proteinet med ultrafiltrering eller mikrofiltrering förhindrar säsongsvariationer för proteininnehållet i mjölken, och resulterar i en mer stabil ostframställningsprocess.

Andra fördelar är bland annat: 

 • stabil kontroll över ingredienserna under osttillverkningen
 • förbättrat utnyttjande av ostkaren
 • repeterbara processparametrar från en dag till en annan
 • enhetlig ost av hög kvalitet
 • samma ostvolym från varje kar
 • minskad förbrukning av löpe
 • minskade driftskostnader
 • ökad ostframställningskapacitet
 • ökat utbyte av ost för en viss mjölkmassa

Dessa fördelar ger ökad kontroll över produktionen med smärre kvalitetsvariationer i slutprodukten, tack vare stabila processparametrar och standardiserade proteinnivåer. 

I membransystemet används vanligtvis också NIR-teknik (Near Infrared) för att optimera den totala membranfiltreringsprocessen.​​

Olika osttyper