​​​​​​​​​​​​​Filtreringslösningar för vitost

Metoden med ultrafiltrering (UF) för vitosttillverkning introducerades i början av 1970-talet och har använts i stort sedan dess. Membranfiltrering är en etablerad och beprövad teknik som används vid nästan alla mejeriprocesser, och Tetra Pak Filtration Solutions har levererat och installerat över 30 UF-anläggningar för produktion av kvarg runt om i världen. UF-processen har ett antal fördelar.

Bättre avkastning

Vid traditionell osttillverkning i kar kvarstår bara kaseinet och fettet i osten. Med UF-metoden bibehålls vassleproteinerna, utöver kaseinet och fettet. Som en följd av detta behövs det cirka 20 % mindre mjölk per kilo ost med UF-metoden.

Mindre löpe

Behovet av att tillsätta löpe har mycket att göra med volymen. I den traditionella karprocessen är det nödvändigt att tillsätta löpe till hela mjölkvolymen, medan det med UF-metoden bara är koncentratvolymen som behöver löpe. Koncentratvolymen är vanligtvis 5 gånger mindre än mjölkvolymen. Följaktligen kommer åtgången av löpe att bli betydligt lägre när du använder UF-metoden.

Flexibilitet och produktinnovation

Samma UF-anläggning kan framställa koncentrat med en mängd olika sammansättningar, dvs. fett i torrsubstans och torrsubstans i koncentrat. Att byta från en produkt till en annan kan hanteras i helautomatiska processkontrollsystem via recepthantering. Samtidigt ger möjligheten att byta recept på samma anläggning en utmärkt möjlighet att lansera nya produkter utan att behöva investera i ny utrustning.

Högt näringsvärde

I den traditionella karprocessen är praktiskt taget allt protein i osten kasein, i UF-processen består proteinet i osten av både kasein och vassleprotein. Näringsvärdet för vassleprotein är högre än för kasein. Följaktligen är det totala näringsvärdet för den färdiga produkten högre när det tillverkas med UF.

Kontinuerlig och snabbare process

Den traditionella osttillverkningsprocessen i kar är till sin natur en process som görs i omgångar. UF-metoden är en verkligt kontinuerlig process, där standardiserad och pastöriserad mjölk matas in i UF-anläggningen och koncentrat lämnar anläggningen i ett kontinuerligt flöde. UF-processen är extremt snabb, och det behövs i genomsnitt inte ens 10 minuter från det att mjölken kommer in tills koncentratet lämnar anläggningen.

Slutet system

Ostkar som används i traditionella processer är öppna eller halvöppna, och som sådana är de känsliga för förorening av mikroorganismer i luften, särskilt jäst och mögel. UF-processen är ett helt slutet system, och är därför inte utsatt för luftburna föroreningar. Fördelen är förlängd produkthållbarhet och mindre spill på grund av att den blir dålig.

Enkel styrning av parametrar och sammansättning

Den traditionella osttillverkningsprocessen i kar är mycket känslig för flera processparametrar: temperatur, mjölksyra, möjlighet att tillsätta löpe, skärning av koagulant, mekanisk omrörning och tid i karet. Alla dessa parametrar styrs av osttillverkaren och baseras på dennes kunskap och erfarenhet. UF-processen eliminerar några av dessa variabler genom ett helautomatiskt styrsystem som garanterar ett enhetligt koncentrat varje gång.​

Vitost