Pressningsutrustning för ost

Ostblock bildas med hjälp av vertikala pelare eller förpresstankar i pressningssystemet uppströms. Ostblockets form och vikt kan variera och är beroende av kundens val. Ostblock från avrinnings-/formningsområdet formas, täcks med lock och transporteras till det slutliga pressningssystemet. Tid och presskraft kan justeras och varierar mellan olika osttyper. 

Efter slutpressningen töms formarna och osten överförs till ett saltningsrum. Formar rengörs i en rengöringstunnel efter varje cykel och transporteras tillbaka till avrinning/formning.
Tetra Pak pressningssystem är helt automatiserade och finns i olika utföranden (öppet, stängt och av behållartyp) beroende på applikation, krav och/eller kapacitet.​

Tetra Pak Mould Handling med slutna pressar Front2 lowres

Tetra Pak Mould Handling System för ost

Mould Handling System är en avancerad lösning som används för pressning och formning av halvhårda och hårda ostar i stängda pressar med form- och lockhantering

Tetra Pak Whey Tray System, form- och tråghanteringssystem för ost

Tetra Pak Whey Tray system

Tetra Pak Whey Tray System är en avancerad lösning som används för pressning och formning av halvhårda och hårda ostar och som innefattar hantering av vassletråg, formar och lock