Vårt arbetssätt

Säker och hälsosam – alltid och överallt: Vårt koncernövergripande arbetssätt understryker att hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS, Occupational Health and Safety) inte bara gäller fabrikerna utan påverkar oss alla. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en mycket viktig del av vår affärsstrategi, och vår inställning bygger på våra grundläggande värderingar.

Vi bygger en säkerhetskultur

Den verksamhet vi bedriver och den utrustning våra medarbetare arbetar med är till sin natur sådan att det kan uppstå säkerhetsrisker, däribland maskinellt arbete, arbete på hög höjd, gaffeltrucksarbete, skärnings- och svetsarbeten, körning, tunga lyft och manuell hantering. Vi arbetar hårt för att bygga upp den typ av säkerhetskultur som kan minska dessa risker.

Hälsa och välbefinnande

Vi har en helhetsinriktad och centraliserad syn på hälsa och välmående inom Tetra Pak. Vi tillämpar centraliserad styrning och har ett program med löpande initiativ som främjar utveckling, däribland ett globalt program för det psykiska välmåendet.