Vad innebär en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp?

I en cirkulär ekonomi eliminerar tillverkande företag svinnet, återanvänder och återvinner materialen och regenererar naturliga system för att minska industrins påverkan på miljön. Det är en kraftfull idé och en väsentlig del av hållbarhetstänket i dag. Men vi måste ta det ännu längre.

En cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp tar också hänsyn till råmaterialens klimatpåverkan och tillverkningens värdekedja. Till skillnad från fossila källor kan växtbaserade förnybara råmaterial minska koldioxidutsläppen när de växer, återanvänds och återvinns. Till exempel visar beräkningar att skogarna och den skogsbaserade bioekonomin i Europa skulle kunna fånga upp 25 % av de nuvarande koldioxidutsläppen1.

Och i en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp är hela värdekedjan optimerad för minsta möjliga klimatpåverkan. Det betyder verksamheter som drivs av förnybar energi, tillverkningsprocesser som är mycket effektiva och logistik som minskar bränsleförbrukningen.

Tetra Pak arbetar för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, där hela värdekedjan har lägsta möjliga klimatpåverkan.

Beståndsdelarna i en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Växtbaserade råmaterial som trä och sockerrör är avgörande för vår cirkulära ekonomi med låga koldioxidutsläpp. De hjälper till att bevara miljön för framtida generationer. Förnybara källor som trä förnyas naturligt över tid och minskar samtidigt vårt beroende av ändliga resurser och material. De kan också främja hållbar skogsförvaltning och skydda den biologiska mångfalden. I dag ligger det förnybara innehållet i våra förpackningsmaterial i genomsnitt på 71 procent. I slutändan vill vi att alla våra förpackningar ska vara gjorda av material som är helt och hållet förnybara.

 

Återvinning

Återvinning står i centrum för en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp, som har som mål att minska svinnet och hålla materialen i bruk längre. Tetra Paks samtliga kartongförpackningar är återvinningsbara och kan omvandlas till ett brett spektrum av nya produkter. Vi arbetar för att förbättra värdekedjan för återvinning överallt där våra kartonger finns. Som en del av EU:s plaststrategi åtar vi oss att arbeta med partners inom branschen för att säkerställa att det senast år 2030 finns återvinningslösningar för samtliga komponenter i dryckeskartonger i hela Europa. Vårt partnerskap med Veolia ska möjliggöra återvinning av alla använda dryckeskartonger som samlas in i EU senast år 2025. Runt om i världen återvinns en miljon ton använda dryckeskartonger varje år.

Läs mer om återvinning på Tetra Pak

Verksamheter med låga koldioxidutsläpp.

Den cirkulära ekonomin med låga koldioxidutsläpp är beroende av fossilfri, förnybar energi och mycket effektiva verksamheter. Vi har anslutit oss till RE100, vilket innebär att vi förbundit oss till att senast år 2030 köpa 100 % av energin från förnybara källor och att inom samma tidsram sänka växthusgasutsläppen från vår operativa verksamhet med 42 %. ​

Läs om hur vi minskar utsläppen med hjälp av vetenskapsbaserade mål och förnybar energi

Eliminera matsvinnet

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation står matsvinn för 8 procent av växthusgasutsläppen och genererar betydande ekonomiska kostnader för företagen. I en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp måste svinnet hållas nere till ett minimum. Tetra Pak grundades för att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt, och våra förpackningar och vår processutrustning är utformade för att minimera svinnet från livsmedel och drycker.

Upptäck hur vi arbetar för att eliminera svinnet i livsmedelskedjan

Logistik med låga koldioxidutsläpp

Transport av livsmedel och drycker har alltid en koldioxidkostnad. Men denna kan sänkas med hjälp av innovativa förpackningsmaterial. Med Tetra Recart® förpackningar kan livsmedel förpackas i lätta rektangulära förpackningar som gör det möjligt att transportera 10–20 % fler enheter per lastbil. Och de har visat sig ha en sammanlagd klimatpåverkan som är fem gånger lägre än aluminium eller glas.

Läs om hur ”konserverade livsmedel som är två århundraden smartare” kan förändra paketeringen och transporten av livsmedel.

1 Källa: EC: JRC Science for policy report Bioeconomy report 2016​ (pdf)​​

&

Tetra Pak har skrivit under Ellen MacArthur Foundations New Plastics Economy Global Commitment