Tetra Pak Index 2017

Ta reda på hur anslutna och självständiga konsumenter ändrar sina shoppingbeteenden.

​​

Tetra Pak Index: Den anslutna konsumenten

Den tionde utgåvan av Tetra Pak Index ges ut i samarbete med General Assemblyoch fokuserar på den uppkopplade konsumentens snabbrörliga och informationsmättade värld.

Den fritt tillgängliga globala studien undersöker hur livsmedels- och dryckesvarumärken kan utnyttja sociala media och digitala kanaler för att sprida engagerande budskap och stärka konsumentrelationer, samt få starka förespråkare som sprider den positiva bilden.

Global översikt

Rapporten bygger på forskning på 57 marknader med drygt 700 000 konsumenter och ”djupdykningar” i form av kvalitativa-kvantitativa enkäter för att få en överblick över onlinebeteende, kundresor och vad/hur/varför innehålla delas online.

Läs mer om: hur mobiliteten påverkar din onlinekonversation. Vilka marknader går i täten? Vilka marknadsföringskanaler är mest inflytelserika och hur kan du dra nytta av dem? Vilka uppkopplade konsumenter ska du lägga fokus på och hur kan du utveckla relevant innehåll med potential att spridas?

Ett nytt ramverk

För att förstå vårt beteende online behöver vi ett nytt ramverk att förhålla oss till. ”I toppen av trädet” finns så kallade ”Super Leaders”, den mest aktiva och sociala gruppen. De är de tidigaste användarna; trendsättare som talar ut och som är helt avgörande för att nå den större marknaden, både nu och i framtiden.

Läs mer om: dina Super Leaders, och var och hur kommer du i kontakt med dem? Hur skiljer sig deras beteende åt mellan olika marknader och interaktionsplatser, och vad/var/när väljer de att lägga upp poster om ditt varumärke?

Kundresan omdefinieras

I takt med att världen offline och online allt mer går ihop ökar konsumenternas krav på att få samma upplevelse i alla kanaler och på alla enheter.

Läs mer om: mobiliteten som ett ”klister” som binder samman hela ”omnikanalupplevelsen”, nätets roll i den nya kundresan, Amazon:s omvälvande ambitioner, och inte minst möjligheterna till personifiering, förstärkt verklighet och den digitala förpackningen – ”Den ger varumärkesägare en direkt länk till konsumenterna genom den viktigaste kommunikationskanalen som finns – själva produkten.”

Vill du ha mer information om Tetra Pak Index?