2 mars 2021 – online

Designa morgondagens material – en titt bakom kulisserna

Tetra Pak och FIPRA International, experter på politiska och regulatoriska processer, hälsar dig välkommen till ett webinar den 2 mars 2021 kl. 11–12 CET för att diskutera innovation på golvet, bakomliggande utmaningar och effekter för strategier.

EU:s innovationspolicy kommer att spela en central för att vi ska uppnå målen i EU:s Green Deal. Webinaret är en möjlighet att höra innovatörer som delar med sig av sina upplevelser och samla lärdomar och best practice för framtidens innovationsstrategier.

För att beskriva utmaningarna med att omsätta innovation i lösningar tar vi hjälp av:

  • Laurence Mott (Tetra Pak, Executive Vice-President for Development & Engineering)
  • Paul Hofheinz (President för och en av grundarna till Lisbon Council)
  • Katrina Sichel (grundare av Wit and Word Communications), som också kommer att leda debatten

Anmäl dig till webbseminariet

Anmäl dig och delta i webbseminariet Designa morgondagens material – en titt bakom kulisserna den 2 mars 2021 från kl. 11–12 CET för att diskutera innovation på golvet, bakomliggande utmaningar och effekter för strategier.
Webinar: Designa morgondagens material

Du får också möjlighet att höra mer om filmserien Innovationsröster, som har skapats av Tetra Pak och dess samarbetspartners Klabin, Stora Enso och BillerudKorsnäs. I serien tar man upp de största utmaningar som förpackningsindustrin står inför och hur innovation och samarbete i hela värdekedjan kan bidra till lösningar.

Diskussionen sker dessutom inför EU-kommissionens meddelande Bättre regelgivning – samarbete för att stifta bättre lagar, som skapar möjligheter att främja innovation inom Europa till stöd för den gröna omställningen.