Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARHETSLÖSNINGAR      UTFORSKA   

En mer hållbar strategi för livsmedelsproduktion

Världen kämpar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C – och livsmedelssystemen själva står för en tredjedel av världens växthusgasutsläpp.2 I takt med att befolkningsmängden ökar och efterfrågan på livsmedel växer behöver vi hitta nya sätt att producera, bearbeta, förpacka och distribuera livsmedel på ett mer hållbart sätt. 

Minskade utsläpp i hela värdekedjan

Vi har förbundit oss till att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet senast år 2030, med en liknande målsättning i värdekedjan till år 2050, och detta gör vi genom att kombinera åtgärder för att minska, undvika och kompensera för utsläppen2. När det gäller vårt åtagande gentemot kunderna arbetar vi för att leverera effektivare utrustning och bättre lösningar för deras verksamheter. Vi gör också gemensam sak med leverantörerna för att hjälpa dem att halvera sina växthusgasutsläpp till år 2030.

 

Se hela berättelsen.

Minskade utsläpp i hela värdekedjan

Vi har förbundit oss till att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet senast år 2030, med en liknande målsättning i värdekedjan till år 2050, och detta gör vi genom att kombinera åtgärder för att minska, undvika och kompensera för utsläppen2. När det gäller vårt åtagande gentemot kunderna arbetar vi för att leverera effektivare utrustning och bättre lösningar för deras verksamheter. Vi gör också gemensam sak med leverantörerna för att hjälpa dem att halvera sina växthusgasutsläpp till år 2030.

 

Se hela berättelsen.

Åtgärder för att uppnå koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Experts looking at solar panels and windmills

Programmet “Join us in protecting the planet”

Med vårt initiativ involverar vi våra materialleverantörer i åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i de egna distributionskedjorna.

two men standing next to a table

Alla åtgärder räknas

Utforska andra program och initiativ som är på gång för att minska koldioxidutsläppen

Lösningar för att uppnå koldioxidminskningar i livsmedelssystem

see through packages on forest background

Under utveckling: en fiberbaserad barriär

Vi testar en fiberbaserad barriär som ska ersätta aluminiumet i våra förpackningar. Resultaten i inledningsskedet antyder att den nya barriären kommer att minska koldioxidutsläppen jämfört med traditionella aseptiska kartförpackningar.

Machines on blue cardboard factory background

Förändra din mejeriproduktion

Med vår UHT 2.0 uppvärmningsportfölj med OneStep-teknik inom UHT-mjölk minskar antalet processteg i mejeriproduktionen jämfört med en vanlig Tetra Pak produktionslinje för UHT-mjölk, vilket gör produktionen mer flexibel och energieffektiv.

Experts looking at cartons and machine

Minska energi, vatten och svinn

Expert Services för anläggningsoptimering kan hjälpa till att sänka ditt totala miljöavtryck genom att spara energi, vatten och avfall.

Utforska andra hållbarhetsämnen

Orange with globe wrapped around in cardboard

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

woman in cardboard with animals and biodiversity

Skydda och återställa den biologiska mångfalden

Tillsammans med globala och lokala intressenter arbetar vi för att skydda och återställa den biologiska mångfalden, med fokus på ansvarsfull spårning, markåterställning och effektiv vattenanvändning.

Woman with circularity symbol on cardboard background

Driva cirkulära lösningar

För att förbättra insamling, sortering och återvinning samarbetar vi med intressenter i hela värdekedjan för återvinning. Vi utformar också våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.