Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Utöka den storskaliga återvinningen

Livsmedelsförpackningar har en mycket viktig roll i att förse folk över hela världen med mat, men när de inte samlas in och återvinns blir de en källa till avfall1. För att förbättra situationen krävs resolut handling och samarbete i hela värdekedjan för återvinning.

Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara i många länder där återvinningsföretagen kan få tillgång till insamlade och sorterade kartongförpackningar och återvinna fibrer, plast och aluminium från dem. Dock ser det inte likadant ut överallt, och i många länder samlas inte förpackningarna in för återvinning. 

För att främja en storskalig återvinning har vi för avsikt att under de kommande åren investera cirka 120 miljoner euro i värdekedjorna för lokal insamling och återvinning.2

Samarbete för att utöka återvinningskapaciteten

Vi investerar i infrastrukturprojekt i hela världen – från Australien, Vietnam, Nederländerna och Saudiarabien till Polen, Turkiet med flera3.

I samarbete med Dong Tien Packaging and Paper Co., Ltd. investerar vi till exempel över 3,5 miljoner euro för att uppgradera och utöka återvinningskapaciteten för återvunna dryckeskartonger i Vietnam.

Den nya återvinningslinjen, som ska stå klar före slutet av 2023, möjliggör produktion av återvunnen pappersmassa som kan användas för att tillverka industriella pappersrullar som testliner och konsumentprodukter som toalettpapper och servetter. Genom den här insatsen höjs värdet på begagnade dryckeskartonger, vilket i sin tur ökar insamlingsföretagens intäkter.

Samutveckling av nya användningsområden för återvunnet material

Med vårt aktiva stöd har det nederländska uppstartsföretaget Recon Polymers BV öppnat upp en ny fabrik i Nederländerna, vars kapacitet gradvis kommer att uppgraderas till 7 ton polyAl (polymer och aluminium från kartongförpackningar) per år. Recon Polymers arbetar för att utöka sitt produktprogram och utforska nya användningsområden för material som återvunnits ur polyAl.

Läs våra berättelser om återvinning

case booklet

Se framgångsberättelserna i praktiken

Vill du göra din livsmedelsproduktion mer effektiv? Eller bemöta konsumenternas krav på hållbara förpackningar? Bläddra igenom våra case för att se vad våra kunder har uppnått med hjälp av våra förnybara förpackningslösningar, effektiva processtekniker och experttjänster.

paper-based cartons

Dryckeskartongens egen berättelse

Hur hamnar en dryckeskartong hos dig? Varifrån kommer den och vad händer efter att du har använt den? Följ med på en dryckeskartongs resa.

Utforska fler åtgärdsberättelser

Experts looking at solar panels and windmills

Programmet “Join us in protecting the planet”

Med vårt initiativ involverar vi våra materialleverantörer i åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i de egna distributionskedjorna.

Expert in lab coat looking at petri dish

Nya sätt att producera livsmedel på

Ta reda på hur vi tillsammans med innovativa nystartade företag utvecklar berikade och näringsrika livsmedelsprodukter.

Man planting trees

Samarbete för att återställa ekosystem i Brasilien

Vi har samarbetat med Apremavi, en ideell miljöorganisation i Brasilien, för att återställa upp till 7 000 hektar mark under tio år i Araucariaskogen, ett viktigt ekosystem i Atlantregnskogen.

Lär dig mer om cirkularitet

Woman with circularity symbol on cardboard background

En strategi för cirkularitet

Se hur vi samarbetar med intressenter över hela världen för att hjälpa till att bygga upp en cirkulär ekonomi.

two men next to table

Alla åtgärder räknas

Upptäck andra program och initiativ som är på gång för att främja cirkularitet.

two bikers with a Tetra pak package

Återvinningsinitiativ

Läs mer om vår övergripande strategi för återvinning inom hela värdekedjan.