Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Samarbete för att skydda vilda djur och växter och deras habitat

Världen förlorar 137 arter varje dag, till stor del på grund av skogsavverkning i syfte att ge plats åt jordbruket1. Skogar absorberar koldioxid. Det här innebär att avskogningen också ökar koldioxidhalterna i atmosfären, vilket i sin tur bidrar till klimatförändringarna2. Vi måste samarbeta för att skydda våra ekosystem – inte bara för att återställa den biologiska mångfalden utan också för att motverka klimatförändringarna och skydda planeten.  

Araucariaskogen är ett viktigt ekosystem i Atlantregnskogen i Brasilien. I dag är området under ännu större press, eftersom endast tre procent av den ursprungliga arealen finns kvar och tusentals sällsynta arter nu befinner sig i riskzonen. I det första naturbaserade markåterställningsprojektet som genomförts i branschen för livsmedels- och dryckeskartonger har vi samarbetat med Apremavi, en ideell miljöorganisation som grundades i Brasilien år 1987. Målet är att fram till år 2030 återställa upp till 7 000 hektar (9 800 fotbollsplaner) skadad mark.

Och planen är att gå ännu längre – i syfte att certifiera ett större område i enlighet med internationella, frivilliga standarder för koldioxid och biologisk mångfald. Genom certifieringen mäts kolbindningen, vilket innebär att projektet kommer att ha en viktig roll i vårt åtagande om nettonollutsläpp av växthusgaser i verksamheten till år 2030. 

Läs mer om Araucaria-projektet

Utforska fler åtgärdsberättelser

Woman recycling a carton in a recycling bin

Stärka infrastrukturen för återvinning av kartongförpackningar

Ta reda på mer om hur vi samarbetar med lokala återvinningsföretag för att hjälpa till att öka återvinningsgraden runt om i världen.

Experts looking at solar panels and windmills

Programmet “Join us in protecting the planet”

Med vårt initiativ involverar vi våra materialleverantörer i åtgärder för att minska växthusgasutsläppen i de egna distributionskedjorna.

Expert in lab coat looking at petri dish

Nya sätt att producera livsmedel på

Ta reda på hur vi tillsammans med innovativa nystartade företag utvecklar berikade och näringsrika livsmedelsprodukter.

Lär dig mer om biologisk mångfald

woman in cardboard with animals and biodiversity

Skydda och återställa den biologiska mångfalden

Lär dig mer om hur vi genom partnersamarbeten arbetar för att bevara och återställa den biologiska mångfalden, mildra och anpassa oss till klimatförändringarna, bidra till global vattenresiliens och återställa naturen.

Two men next to a table

Alla åtgärder räknas

Upptäck andra program och initiativ som är på gång för att stödja den biologiska mångfalden.