Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Skapa säkrare och mer hållbara livsmedelssystem

I dag går över 800 miljoner människor runt om i världen1 hungriga, men ändå går en tredjedel av de livsmedel som odlas och produceras förlorade eller kastas2.  Samtidigt leder konflikter, extremväder och ekonomiska nedgångar till problem i produktions- och distributionskedjorna och gör livsmedelssystemen sårbara. Genom förändra metoderna för att odla, producera och konsumera livsmedel kan vi skapa hållbara och tåliga livsmedelssystem.

Samarbete för att förändra livsmedelssystemen

I flera decennier har vår aseptiska process- och förpackningsteknik gjort det möjligt att skydda färskvaror, förlänga hållbarhetstiderna och öka tillgängligheten för viktiga livsmedel, även på de mest avlägsna platserna i världen. Vi samarbetar genom hela värdekedjan för livsmedel för att hjälpa till att förändra livsmedelssystemen med fokus på att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga upp hållbara livsmedelssystem. 

 

Se hela berättelsen.

Samarbete för att förändra livsmedelssystemen

I flera decennier har vår aseptiska process- och förpackningsteknik gjort det möjligt att skydda färskvaror, förlänga hållbarhetstiderna och öka tillgängligheten för viktiga livsmedel, även på de mest avlägsna platserna i världen. Vi samarbetar genom hela värdekedjan för livsmedel för att hjälpa till att förändra livsmedelssystemen med fokus på att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga upp hållbara livsmedelssystem. 

 

Se hela berättelsen.

På väg mot tåliga och stabila livsmedelssystem

Expert in lab coat looking at petri dish

Nya sätt att producera livsmedel på

Ta reda på hur vi samarbetar med innovativa uppstartsföretag för att bryta ny mark när det gäller värdeadderande ingredienser och växtbaserade produkter och hur vi tillsammans skapar ett system för att minska matsvinnet.

Two men standing next to a table

Alla åtgärder räknas

Upptäck andra pågående program och initiativ för att hjälpa till att bygga upp tåliga och stabila livsmedelssystem.

Utforska andra hållbarhetsämnen

woman in cardboard with animals and biodiversity

Skydda och återställa den biologiska mångfalden

Tillsammans med globala och lokala intressenter arbetar vi för att skydda och återställa den biologiska mångfalden, med fokus på ansvarsfull spårning, markåterställning och effektiv vattenanvändning.

Woman with circularity symbol on cardboard background

Driva cirkulära lösningar

För att förbättra insamling, sortering och återvinning samarbetar vi med intressenter i hela värdekedjan för återvinning. Vi utformar också våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

Plate in cardboard version with windmill and factory

Koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Vi har förbundit oss till att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet senast år 2030, med en liknande målsättning i värdekedjan till år 2050, och detta gör vi genom att kombinera åtgärder för att minska, undvika och kompensera för utsläppen.