Go Nature. Go Carton.

ÖVERSIKT      ÅTGÄRDER      HÅLLBARA LÖSNINGAR      UTFORSKA   

Naturåterställning för att minska klimatförändringarna

Världen förlorar 137 vilda djurarter per dag, mycket på grund av skövlingen av skogar till förmån för jordbruk1. Förutom att avskogningen fördriver och utrotar vilda djur och växter gör den också att koldioxidnivåerna i atmosfären stiger, eftersom skogarna absorberar 30 procent av alla koldioxidutsläpp i världen2. Vi måste skydda ekosystemen för att kunna återställa den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna.

Tillsammans för naturens bästa

Ansvarsfull spårning och effektiv vattenanvändning är viktiga steg för att minimera skadorna på ekosystemen. Alla kartong- och växtbaserade polymerer i våra kartongförpackningar kommer från certifierade och på annat sätt kontrollerade källor, och vår portfölj av växtbaserade produkter växer för varje år. Dessutom arbetar vi tillsammans med våra kunder för att reducera deras materialförluster, avfallsmängder och vattenanvändning. Och tillsammans med intressenter har vi lanserat ett banbrytande markåterställningsprojekt i Brasilien, i syfte att återställa upp till 7 000 hektar mark i Atlantskogen fram till år 2030.

 

Se hela berättelsen.

Tillsammans för naturens bästa

Ansvarsfull spårning och effektiv vattenanvändning är viktiga steg för att minimera skadorna på ekosystemen. Alla kartong- och växtbaserade polymerer i våra kartongförpackningar kommer från certifierade och på annat sätt kontrollerade källor, och vår portfölj av växtbaserade produkter växer för varje år. Dessutom arbetar vi tillsammans med våra kunder för att reducera deras materialförluster, avfallsmängder och vattenanvändning. Och tillsammans med intressenter har vi lanserat ett banbrytande markåterställningsprojekt i Brasilien, i syfte att återställa upp till 7 000 hektar mark i Atlantskogen fram till år 2030.

 

Se hela berättelsen.

Åtgärder för att återställa den biologiska mångfalden

Man planting trees

Samarbete för att återställa ett viktigt ekosystem i Brasilien

Vi har samarbetat med Apremavi, en ideell miljöorganisation i Brasilien, för att återställa upp till 7 000 hektar mark under tio år i Araucariaskogen, ett viktigt ekosystem i Atlantregnskogen.

three factory workers at production belt

Alla åtgärder räknas

Upptäck andra program och initiativ för att hjälpa till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i världen.

Lösningar för att återställa den biologiska mångfalden

Tetra Pak cartons standing with forest cardboard background

Upptäck vår växtbaserade portfölj

I vår portfölj av växtbaserade kartongförpackningar ingår förnybara och ansvarsfullt anskaffade material, som kartong och sockerrörspolymerer till korkar, skyddsskikt och beläggningar – allt från certifierade och ansvarsfullt förvaltade skogar och kontrollerade källor.

Water filtering machine

Minska vattenanvändningen i verksamheten

Tetra Pak® Water Filtering Station (WFS) sänker vattenförbrukningen i fyllningslinjerna med upp till 95 procent, jämfört med en förpackningslinje som inte använder WFS.

membrane filtration

Vattenbesparing med membranfiltrering

Vid traditionell livsmedelsberedning är det vanligt att avfallsvattnet släpps ut i avloppet, men med vår membranfiltrering kan det i stället återanvändas i produktionsprocesser. Det går faktiskt att avskilja 75 procent av vattnet genom att använda membranfiltrering med omvänd osmos vid framställning av vasslekoncentrat.

Utforska andra hållbarhetsämnen

Woman with circularity symbol on cardboard background

Driva cirkulära lösningar

För att förbättra insamling, sortering och återvinning samarbetar vi med intressenter i hela värdekedjan för återvinning. Vi utformar också våra kartongförpackningar för att öka fiberinnehållet och användningen av återvunna material.

Plate in cardboard version with windmill and factory

Koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Vi har förbundit oss till att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet senast år 2030, med en liknande målsättning i värdekedjan till år 2050, och det gör vi genom att kombinera åtgärder för att minska, undvika och kompensera för utsläppen.

Orange with globe wrapped around in cardboard

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.