Mejeri- och juiceseparatorer och hur de fungerar

Grunderna i separering

Lär dig grunderna om separering och separatorer för mejeri- och juicetillämpningar i vår kortfilm.

Grunderna i separering

Lär dig grunderna om separering och separatorer för mejeri- och juicetillämpningar i vår kortfilm.

I mejeriindustrin används separatorer för att separera mjölk i grädde och skummjölk. De avskiljer också partiklar i fruktjuice så att den blir klar och därmed mer tilltalande för vissa konsumenter.

Separering kan även användas till borttagning av sporer, bearbetning av vassle och tillverkning av vattenfritt mjölkfett. Tetra Paks separatorer är hermetiskt förslutna vid både inloppet och utloppet. På så sätt kan luft inte tränga in och skada den produkt som behandlas.

Medan spindeln roterar med kulan tillförs produkten försiktigt. Det säkerställer att storleken på fettkulorna och partiklarna bevaras. Grädden leds till kulans centrum, medan skummjölken lämnar kulan över den övre skivan. Alla oönskade partiklar samlas vid ytterkanten och töms ut. Vid utloppen roterar två pumpar tillsammans och leder effektivt produkten till nästa steg i processen.

Vill du få nyheter med användbara tips och information om separering? Registrera dig för vårt nyhetsbrev.