Fullständig spårbarhet med Tetra Pak® PlantMaster

En ostproducent uppnådde helt integrerad och papperslös produktion med automatisk enklicksstart.

En kvinnlig operatör övervakar produktionen på datorskärm

Case i korthet

Kund

En producent av halvhård ost i Sydeuropa.

Mål

  • Få full kontroll över tidpunkten för start och stopp av utrustning
  • Minska manuellt arbete
  • Uppnå papperslös drift
  • Få skräddarsydda rapporter och full spårbarhet

Resultat

  • Fick full kontroll – övervakning av all utrustning från kontrollrummet
  • Minskat manuellt arbete – papperslös produktion, automatisk enklicksstart för drift hela dagen
  • Förbättrad ekonomisk kontroll – historik och full spårbarhet för varje order
  • Möjlighet till anpassade rapporter – ett enda rapporteringssystem anpassat till ostproduktion

Utmaning – få full kontroll över produktionen 

Tajming är avgörande vid ostproduktion. Den här producenten i Sydeuropa med en daglig produktion på 53,7 ton halvhård ost behövde få fullständig kontroll över sin produktion, uppnå säkerhet och stabilitet i produktionen och eliminera oplanerade driftstopp. Ett annat mål var att avsevärt minska eller helt eliminera behovet av operatörsåtgärder mellan batcher, minska tidsförluster och risken för fel eller misstag som beror på den mänskliga faktorn. Därför efterfrågade de en helt integrerad anläggning med ett enda driftställe för alla aktiviteter och all utrustning samt automatisk enklicksstart av den planerade produktionen och CIP-programmen för hela dagen. Ostproduktion är en kontinuerlig process, och de behövde identifiera vilken order varje ost motsvarade med fullständig historik, inklusive ekonomisk information och spårbarhetsinformation. För att åstadkomma detta behövde de fullständig spårbarhet – från råmjölkstankar till färdiga ostblock – med komplett historik över batchproduktionen, CIP-validering och materialleverantörer synliga för varje enskild kundorder. Deras ambition var att skapa en papperslös anläggning. De slutade använda fysiska dokument, samtidigt som de försökte minska antalet mänskliga misstag och tiden som personalen lade på att hantera dokument.

Lösningen: en skräddarsydd Tetra Pak® PlantMaster-lösning för en helt integrerad anläggning

Vi skräddarsydde en Tetra Pak PlantMaster-lösning för en helt integrerad anläggning som hjälpte producenten att övervinna sina utmaningar. Tack vare en funktion för schemaläggning och processcellstyrning kunde de planera och köra produktionen automatiskt. En ny batchmotor i PLC möjliggjorde kontinuerlig drift och säkerställde produktsäkerhet och stabilitet. Med lösningen fick kunden full spårbarhet med komplett batchproduktionshistorik, där CIP och materialleverantörer visades för varje kundorder. Lösningen har ett enda användargränssnitt och ett driftställe för alla aktiviteter och all utrustning, som ostmassetankar, bufferttankar, casomatic, pressar, avformningsutrustning, kranar och insaltningsbassänger, inklusive driftutrustning från andra leverantörer. Det gör det enkelt för dem att få tillgång till information och resultat, så att de kan fatta snabba beslut. Vi utformade även en lösning med skräddarsydda rapporter som fokuserar på ostproduktionsdata och gör det möjligt att gruppera data efter ordernummer. Lösningen är integrerad med deras ERP, samlar in data från en extern databas och kommunicerar med PLC.

Resultat: helt integrerad produktion

Ostproducenten kan nu övervaka all sin utrustning från ett enda kontrollrum och få en komplett bild med hjälp av ett enda MES-rapporteringssystem som är anpassat till ostproduktion. De har nu fått de verktyg som behövs för att starta sin planerade produktion automatiskt och få kontinuerlig produktion. Och de behöver inte längre ha en operatör i kontrollrummet för att starta order under dagen. Nu kan de även upprätthålla ekonomisk kontroll, eftersom de har full spårbarhet och ekonomisk information för varje enskild order.