Homogenisering: hemligheten bakom ett längre liv

Mjölkens hållbarhetstid är helt avgörande för mejeriproducenter och butiker. Ett viktigt sätt att säkerställa maximal hållbarhetstid – och få mjölken att se ut och smaka så bra som möjligt längre – är effektiv homogenisering.

Kartonger på en hylla

Under homogeniseringsprocessen emulgeras fettkulorna som flyter i mjölken, så att den förpackade produkten behåller smak, stabilitet och textur längre. Ju mer effektiv homogeniseringsprocessen är, desto längre förblir mjölken stabil och behåller sitt kommersiella värde.

UHT-mjölk påverkas av en rad begränsande faktorer när det gäller hållbarhetstid. Mjölken är en naturlig produkt som utsätts för biologiska processer som sedimentering och fettavskiljning. Enzymerna i mjölken kan också orsaka gelning och koagulering när den åldras och – ibland – ge en besk smak.

Att överbrygga sådana hinder har högsta prioritet för mjölkproducenter. Aseptiskt förpackad UHT-mjölk har vanligtvis en hållbarhetstid på ungefär tre månader, även om den oftast konsumeras långt före bäst före-datumet. Kvalitetskraven skiljer sig dock åt på olika marknader. I Kina efterfrågar allt fler butiker importerad mjölk med en hållbarhetstid på upp till 12 månader, som tål långa transportavstånd och kraftiga temperaturväxlingar under distribution. Det här skapar en affärsmöjlighet för mejeriproducenter och belyser vikten av effektiv homogenisering.

”Vi ser att Kinna vill importera flytande mjölk från Europa – och då blir frågan om lång hållbarhetstid väldigt relevant”, förklarar Nicole Uvenbeck, Line Product Manager på Tetra Pak. Ju längre hållbarhetstiden är, desto mindre måste fettkulorna i mjölken vara. Och ju mindre fettkulorna är, desto högre tryck och energitillförsel krävs i homogenisatorn.

”Ju längre hållbarhetstid du vill ha, desto högre tryck behöver du homogenisera i”, säger Nicole. ”Om mjölken ska transporteras i container, till exempelvis Kina, behöver du verkligen tänka igenom hur mycket den måste homogeniseras”.

Tetra Pak producerar högeffektiva homogenisatorer som kan arbeta med lägre tryck än konkurrerande maskiner. ”Du kan uppnå samma produktkvalitet vid lägre tryck med våra homogenisatorer”, berättar Nicole Uvenbeck. ”Så om en kund vill förlänga hållbarhetstiden för sin mjölk, till exempel för att kunna exportera den till Kina, skulle jag verkligen rekommendera att de kontaktar Tetra Pak!”

Vill du få nyheter med användbara tips och information om homogenisering? Registrera dig för vårt nyhetsbrev.