10 skäl till varför nystartade glassföretag bör besöka Tetra Paks produktutvecklingscentrum

Sommar är lika med glass. Och om du kan leverera rätt smak och textur vid rätt tidpunkt har du ett guldläge. Men att expandera från en försäljningskanal till tio eller 20 – eller ta din idé från ditt köksbord till kundernas – kan innebära vissa utmaningar. Här är tio exempel på hur Tetra Paks produktutvecklingscentrum i Århus, Danmark, kan hjälpa dig.
Två glassexperter från Tetra Pak

1. Säkra kvaliteten när du utökar produktionen

Nystartade glassföretag skapar ofta något unikt. Du måste säkerställa det unika hos din produkt när du ökar produktionen. På vårt produktutvecklingscentrum kan vi efterlikna en småskalig produktion, vilket hjälper dig att få rätt process och ingredienser för att hålla rätt kvalitet.

2. Testa innan du börjar producera i större skala

Du kan sedan pröva dina nya produktidéer på produktutvecklingscentret. Det är en chans att få allt helt rätt redan från början och se om det är genomförbart. Vi kan hjälpa dig att ta fram ett begränsat antal prov som du kan använda för att utvärdera en fokusgrupp. Det kan spara mycket tid, pengar och resurser.

3. Optimera recepten för konsekvent kvalitet

När du trappar upp produktionen blir råmaterialen dyrare. Du måste i allmänhet ändra inköpsmetod för att hålla kostnaderna nere. Samtidigt vill du behålla det unika med ditt recept och säkra konsekvent kvalitet. Våra experter kan hjälpa dig att optimera metoderna.

4. Fantastiska ingredienstjänster

Vi har information om och överblick över alla material som du behöver för glasstillverkning. Det gör att vi kan ge dig råd om hur och var du kan köpa det som är bäst för din produktion och för att få det bästa slutresultatet.

5. Få rätt produktionsprocess

När du väl har en produkt behöver du tillverka den på bästa sätt. Om du inte är säker på hur det ska gå till kan det vara bra att besöka ett produktutvecklingscentrum och prova ut den bästa produktionsutrustningen. Prova ut den bästa produktionsprocessen innan du investerar i en produktionslinje.

6. Hitta rätt utrustningsuppgraderingar

Kanske har du redan utrustning installerad men behöver uppgradera delar av din produktionslinje för att lägga till nya ingredienser eller en ny process. Kommer den större frysmaskinen eller stora ingrediensdoseraren att fungera med den utrustning du har? På ett produktutvecklingscentumt kan du göra några verkliga tester för att ta reda på det.

7. Få tillgång till all expertis du behöver

På ett produktutvecklingscentrum får du tillgång till all glassexpertis som finns vid Århusfabriken. Det finns experter på frysning, dosering, recept och andra områden. Du kan alltid kalla in en expert för att diskutera det glassproduktionsområde som är relevant för dina behov.

8. Kreativa sessioner tar dig till nästa steg

Produktutvecklingscentret kan arrangera kreativa sessioner och utbildningar. Det kan handla om inspiration och idégenerering men också att hitta en lösning på en specifik fråga, till exempel en ny produkt för en viss målgrupp. Utbildningssessioner hjälper till att fylla eventuella kunskapsluckor som du har om glassproduktion.

9. Bygg upp ett gediget affärscase

När du har fastställt den bästa processen för att producera din glassprodukt har vi de verktyg och den kompetens som behövs för att räkna på den lägsta totala ägandekostnaden. Vi hjälper dig att bygga ett affärscase baserat på relevanta aspekter.

10. Det är en bra investering

På lång sikt är det bättre att spendera pengar i förväg för att få saker och ting rätt från början. Vårt produktutvecklingscentrum för glass handlar inte om att göra så stor vinst som möjligt. Vi vill samarbeta med glassproducenter för att hjälpa dem att förbättra sin verksamhet och driva utvecklingen av glassproduktion framåt.

Som du ser skulle ett besök på Tetra Paks produktutvecklingscentrum för glass kunna ge din verksamhet en rejäl skjuts. Vi är övertygade om att du har fantastiska glassidéer. Låt oss hjälpa dig att lägga dem i händerna – och munnen – på dina kunder.

Produktutvecklingscentrum för glasslösningar

Oavsett om du vill prova nya smaker, former, stilar eller något annat är det endast fantasin som sätter gränser när det gäller möjligheterna att utveckla nya glassprodukter! På Tetra Paks produktutvecklingscentrum i danska Aarhus kan du experimentera med de senaste processlösningarna i en komplett produktionsmiljö i semi-industriell skala.

Relaterade artiklar