Kontinuerlig blandning tar bort gissningarna ur växtbaserade drycker

Kontinuerlig blandning har redan visat sig kunna revolutionera standardiseringen av fett, protein och socker (Brix) i mjölk-, ost- och dryckestillverkning. Här ska vi gå in på varför vi tror att skillnaden kan bli ännu större för växtbaserade drycker.
Bord med fem skålar fyllda med växtbaserade ingredienser

Växtbaserade ingredienser kan variera när det gäller nivåer av kolhydrater, fett, protein och andra viktiga komponenter, vilket kan leda till större variationer när det gäller produktkvalitet. En slurry med varierande innehåll av fett och torrsubstans (TS) gör att du måste anpassa blandningen för att uppfylla fett- eller TS-deklarationerna.

Med batchblandning måste operatörerna lägga mycket tid på att kontrollera kvalitetsparametrar. De måste – ofta med ganska täta intervall – ta prover från batchen, gå med dem till labbet och sedan göra mätningar. Om mätningarna inte ligger inom receptgränserna måste de beräkna hur mycket ingredienser som ska läggas till och sedan vänta på en homogen blandning för att ta ett nytt prov. Allt det här tar tid och lämnar utrymme för fel som beror på den mänskliga faktorn. Det är en av anledningarna till att batchprocesser ofta inte är så exakta (nära målnivån) eller precisa (konsekventa) som en uppmätt kontinuerlig process.

Större avkastning, högre kvalitet

Med kontinuerlig blandning däremot finns det avkännings- och matningskontroller som gör automatiska justeringar för att uppfylla receptets kvalitetsparametrar, vilket ökar både exaktheten och precisionen. Automatiserad receptkontroll minimerar risken för operatörsfel eftersom operatören inte behöver fatta lika många beslut. Den förbättrade receptkontrollen resulterar i en mer enhetlig produktkvalitet – och enorma besparingar.

Kontinuerlig blandning hjälper till att minska slöseriet med förstklassiga eller svårhanterliga ingredienser. Exempelvis kan basingredienserna blandas först, och därefter kan de dyra ingredienserna matas in och mätas till huvudlinjen för att matcha kvalitetsparametrarna. Hög precision, ökad avkastning och våra garantier betyder att mer av slutprodukten kan produceras från samma volym råvaror. Normalt sett ökar avkastningen med cirka en procent med kontinuerlig blandning.

Enorma besparingar tack vare mindre och färre tankar och mindre rengöring

Tack vare den smarta samordningen mellan mixern och UHT-systemet kan vi eliminera svinnet vid uppstart, samtidigt som produktionen kan fortgå tills premiumingrediensen är klar. Övriga ingredienser kan återföras till sina matningstankar. Ingen blandningsfas är lika med minimalt svinn.

Dessutom minimerar den kontinuerliga blandningen mängden produkt som riskerar att försämras rent kvalitetsmässigt. Slutresultatet? Högre produktavkastning och mindre slöseri med dyra ingredienser.

Kontinuerlig blandning kräver färre tankar för att producera samma mängd produkt per dag, och eftersom tankarna är mindre kräver de också mindre uppställningsytor och får plats i mindre byggnader. Det innebär att investeringskostnaderna vid uppstart blir lägre.

– Kontinuerlig blandning ger effektivare produktion när det gäller växtbaserade drycker, säger Helen Sellar, Product Manager för Liquid Foods vid Tetra Pak Processing Systems. – Faktum är att vi tror så starkt på de effektivitetsresultat vi har sett att vi erbjuder prestandagarantier för torrsubstanser i våra lösningar för kontinuerlig blandning.

Minskad energi- och vattenförbrukning

De miljörelaterade fördelarna har att göra med mindre produktsvinn, lägre energiförbrukning och mindre mängd rengöringskemikalier. Det leder till minskad belastning på avloppssystemet, mindre behov när det gäller utrustning och rörledningar, lägre förbrukning av vatten och rengöringsmedel – helt enkelt minskad resursanvändning överlag. Även bearbetning och ombearbetning av avfall kostar mindre. Med mindre avfall, högre avkastning och ett markant reducerat behov av Cleaning In Place (CIP) kan kontinuerlig blandning göra underverk för dina hållbarhetsmål.
 
Ännu en miljöfördel är att kontinuerlig blandning minskar antalet områden som exponeras för mikrobiologiskt aktiva havrebaser, vilket förenklar rengöringen.
 
Batchtankar med slutprodukten rengörs ofta. Med färre och mindre tankar som inte innehåller slutprodukt att rengöra inom den kontinuerlig produktionen, minskar CIP-kostnaderna (vatten, kemikalier, energi) markant eftersom antalet CIP-cykler kan reduceras med över 50 procent.
 
Tetra Pak har en stor installerad bas av lösningar för kontinuerlig blandning inom ett antal olika tillämpningsområden. Vi har dessutom flera decenniers erfarenhet av processer för växtbaserade produkter – och utvecklar fortlöpande banbrytande, avancerad teknik. Lita på oss – vi kan hjälpa dig att optimera dina produktionsprocesser

Kontinuerlig blandning – ett paradigmskifte inom blandning

Vid dryckestillverkning kan blandning av flytande ingredienser göras i en batch, precis som det har gjorts i årtionden. Och det är bra för små batcher på upp till 5 000 liter. Modern kontinuerlig blandning möjliggör en kontinuerlig process i stor skala, vilket ger en mycket mer effektiv och konsekvent produktion. 

Vid kontinuerlig blandning kombineras olika vätskeströmmar i en enda stora ström. Det är något av ett paradigmskifte från batchblandning, eftersom den kontinuerliga blandningen kräver färre och mindre tankar. Både ingredienserna och den blandade produkten kan dessutom mätas på ett mer precist och effektivt sätt med automatiserad instrumentering. 

Förpackning med havredryck

Ställa om produktionen för att rida på havredryckens framgångsvåg

Producenter av flytande livsmedel bör noga väga fördelar mot nackdelar när de konverterar eller investerar i en ny linje inför en expansion till havrebaserade drycker.

Havrebaserad dryck

Viktig processteknik för smart anpassning

Havrebaserade drycker blir allt mer populära. Som utgångspunkt för tillverkare på väg in i segmentet har vi identifierat de stora utmaningarna

Matexperter

Experterna bakom drycken: Möt experter på havredrycker

Det krävs ett engagerat och professionellt team – med livsmedelsexperter, tekniker, strateger och ingenjörer – för att lansera havrebaserade drycker på marknaden.