Få värdefulla insikter om hur pulver beter sig

Det är önsketänkande att tro att alla pulver som används inom livsmedels- och läkemedelsindustrierna är fritt flytande. I själva verket är det vanligtvis tvärtom. Pulvren är sammanhängande och det är viktigt att veta exakt hur sammanhängande de är för att kunna förutse flödesegenskaperna. Eftersom ett pulver eller en pulverblandning är sammanhängande kan du få problem på grund av dåligt flödesbeteende och sammanpressning.

På bilden ser du ett sammanhängande pulver (fin laktos) till vänster och ett fritt flytande pulver (kristalliserat socker) till höger.

Sammanhängande och fritt flytande pulver

Ju bättre vi är på att förstå pulvrets egenskaper på mikroskopisk nivå, desto större chans har vi att åstadkomma en lyckad blandning. Lär dig mer om vetenskapen bakom pulver genom att läsa vår djupgående artikel om pulverreologi. I artikeln presenteras några av forskningsrönen inom pulverreologi av doktoranden Hayfa Boussoffara, som arbetar för Tetra Pak. I sin forskning undersöker hon kopplingen mellan pulvers och pulverblandningars reologiska och fysiska egenskaper, liksom själva mixningsoperationen. Pulverreologi kan förse oss med information om vilka krafter som behövs för att sätta materialet i rörelse i en behållare. Hayfas forskning är processinriktad och kommer att ge oss möjlighet att förutse pulvrets beteende för att se till att en mixer fungerar optimalt.  

Vi kan lova att du lär dig mer om pulveregenskaper och mixning genom att läsa den här lättförståeliga forskningsartikeln.

Djupgående forskningsartikel

Registrera dig för att ladda ned artikeln “How microscopic characteristics affect macroscopic powder behaviour” (Så påverkar mikroskopiska egenskaper makroskopiskt pulverbeteende).

 

Observera att artikeln bara finns på engelska.

Expert på pulverreologi

Få fler insikter om pulver

Havrebaserat pulver och ett glas med havredryck

Fem knepiga pulver och tips på hur du hanterar dem

Pulver kan vara känsliga för segregering, svåra att transportera eller hälla, väldigt kladdiga eller ingår i ett recept i mycket små mängder. Vi kan hjälpa dig att hantera dem.

Ett barn i en soffa med en nappflaska

Fem hemligheter till hur du lyckas med pulvermixning

Baserat på vår långa erfarenhet inom pulvermixning ger vi fem tips som du som producent av livsmedelsprodukter med pulveringredienser, exempelvis modersmjölksersättning, kanske inte känner till.