Spara upp till en timme per rengöringscykel genom att låta luft göra jobbet

Omkring 80 procent av all rengöring av pulverblandare i världen görs genom manuell torrengöring. Beträffande skovelblandare är det ett svårt och tidskrävande jobb som kan ta ungefär 90 minuter för en operatör. Jämför detta med vår nya rengöringsmetod med Air Jet-teknik, som bara tar bara 30 minuter per gång.

Tetra Pak Pulverblandare B före och efter rengöring med Air Jet-teknik

På bilden till vänster visas en pulverblandare med rester av mjölkpulver efter tömning. På bilden till höger visas samma pulverblandare efter cirka 30 minuters rengöring med den nya Air Jet-tekniken. Det finns bara obetydliga spår av mjölkpulver på ytorna.

I och med lanseringen av Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder introducerades en helt ny, patenterad teknik inom pulverhantering. Strålar av tryckluft används för att bryta interaktionen mellan partiklar och ytor av rostfritt stål och mellan själva partiklarna. De kraftfulla luftstrålarna håller pulverpartiklarna svävande, så att de kan sugas ut från blandaren med hjälp av ett vakuumsystem.

Stilleståndstiden för manuell torrengöring av en skovelblandare är ungefär 90 minuter med en operatör. När blandaren öppnas för rengöring släpps dessutom pulverdamm ut i rummet, så att det krävs extra tid för att rengöra det omgivande området. Med hjälp av den nya Air Jet-tekniken kan du minska den totala rengöringstiden till ungefär 30 minuter. Dessutom kommer det inte ut något dammoln från blandaren, eftersom du vanligtvis inte behöver öppna den alls.

Den nya Air Jet-tekniken minskar arbetskostnaden för rengöring och sparar tid. Du kan utöka kapaciteten på linjen utan att behöva investera i fler blandare. I stället använder du de befintliga blandarna mer effektivt.

Spolning förhindrar nedsmutsning

Tekniken är inte enbart avsedd för fullständig rengöring, utan kan även användas för att spola ur behållaren i några sekunder för att avlägsna pulverbeläggningar på ytorna. Till exempel kan pulverbeläggningar bildas högst upp i blandaren om den ena batchen efter den andra körs utan rengöring emellan. Om pulverresterna faller ner kan de påverka produktens homogenitet. Ifråga om modersmjölksersättning är det inte baspulvret som fastnar i taket på blandaren, utan mikroingredienserna.

Vanligtvis behöver operatören ta bort de här pulverbeläggningarna för hand. Ett alternativ är att spola bort pulver som har fastnat på ytorna för att förhindra beläggningar. Tack vare metoden kan pulvret hamna i produkten i stället för att gå förlorat. Spolningen kan göras utan att öppna blandaren och utan att påverka produktionsschemat, vilket är en stor fördel.

Vår Air Jet-teknik minskar inte bara tidsåtgången för manuell rengöring, utan också antalet rengöringar eftersom spolning används när så behövs. Spolningsfunktionen är inte tillgänglig i andra typer av rengöringsmetoder.

Värna om livsmedelskvaliteten

Risken för livsmedelskontaminering är alltid ett viktigt övervägande i livsmedelsindustrin. Den nya tekniken är intressant eftersom vi minskar antalet direkta ingrepp som utförs av operatören på blandaren, vilket ökar livsmedelssäkerheten. Mikrobiell topsning i samband med direkta ingrepp är en betydande kostnad som kan minskas.

Snabba växlingar mellan olika recept

Den nya Air Jet-tekniken rengör snabbt och efterlämnar minimalt med pulverrester, så att du snabbt och hygieniskt kan byta från ett recept till ett annat.

Det finns i dag många olika konsumenttrender som skapar en mer fragmenterad marknad, till exempel preferenser när det gäller ekologiska, växtbaserade eller glutenfria ingredienser. Den senaste trenden är en följd av covid-19-pandemin och handlar om att använda pulveringredienser som kan stärka immunförsvaret. Alla de här trenderna innebär många olika recept att hantera och behovet av återkommande rengöring – kanske 2–3 gånger om dagen på vissa anläggningar.

I ett scenario med tre rengöringscykler per dag jämfördes Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder med konventionell, manuell rengöring av en pulverblandare med en operatör, som vanligtvis tar 90 minuter. Med den nya Air Jet-tekniken kunde man spara en timme per rengöringscykel. Arbetskostnaden för de operatörer som utför rengöringen kunde därmed sparas in. Om vi utgår från en lönekostnad på 30 euro i timmen är den potentiella besparingen närmare 45 000 euro per år i löner. De här betydande besparingarna kombineras med möjligheten att använda tidsbesparingen på ungefär 1 000 timmar per år till ytterligare produktion, vilket ger extra intäkter. Dessutom kan produktsvinnet minskas genom att använda spolning.

Tekniken är en form av torr Cleaning in Place (CIP) som i vissa fall kan ersätta vattenbaserad CIP med hjälp av vätskor. I så fall kan du minska både miljöpåverkan och rengöringskostnaderna, eftersom vare sig vatten eller kemikalier och rengöringsmedel behövs. Dessutom krävs ingen torkning efter rengöring med Air Jet-teknik, eftersom utrustningen aldrig blir blöt.

Avkastningen på investeringen varierar naturligtvis beroende på rengöringsfrekvens och driftskostnader. Vi gör gärna en liknande beräkning utifrån dina specifika förhållanden.

Kan monteras på annan utrustning

Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder är ett alternativ som kan monteras inte bara på Tetra Pak® Powder Mixer B-serien med skovelblandrare, utan också på blandare från andra märken eller andra typer av utrustning för pulverhantering. Lösningen utgör ett paradigmskifte inom pulverrengöring.

Det patenterade Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder är en viktig innovation inom blandarrengöring och en dröm som har blivit verklighet för dig som kämpar med tidskrävande manuell rengöring i slutet av varje produktionscykel. Nu kan du undvika att dammoln av pulver släpps ut från blandaren och samtidigt minska risken för kontaminering från operatörens ingrepp. För att inte tala om att varje rengöringscykel går upp till en timme snabbare!

Infografik om rengöring av pulverblandare på en bärbar dator

Snabbguide till rengöring av pulverblandare

I vår guide jämför vi tre olika alternativ för pulverblandare: rengöring med vattenbaserad CIP, konventionell, manuell rengöring och torrengöring med Air Jet-teknik.

Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder med blå bakgrund

Minskade driftstopp och stora besparingar

Tetra Pak Pulverblandare B har fått en ny teknik för snabbare rengöring, Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder, som kombinerar luftstrålar med vakuumextraktion.