Tetra Pak® Pulverblandare B kan nu ge snabbare rengöring med Tetra Pak® Air Jet Cleaning system for Powder

Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder är industrins snabbaste torrengöringsteknik och minskar stilleståndstiden för att uppnå stora besparingar på den totala driftskostnaden.

Tetra Pak Pulverblandare B med pulver i bakgrunden

Blandare för pulveringredienser är viktiga delar i livsmedelsproduktionslinjer och innebär en stor investering för producenterna – men trots det har rengöring tidigare varit både tidskrävande och dyrt. Därför är samtliga delar hos Tetra Pak Pulverblandare B utformade för en smidigare rengöringsprocess med enklare och mindre tidskrävande rengöringstillfällen.

Trots detta tar det ungefär 90 minuter för en operatör att utföra en grundlig rengöring med dammsugare följt av dammtorkning med en trasa. Varje gång en blandare öppnas ka de också släppas ett litet moln av pulverdamm, vilket leder till mer rengöring och ett större område som utsätts för explosionsrisk.

Patenterad metod för rengöring med luft

För att hantera utmaningarna i samband med rengöring har vi utvecklat en ny, innovativ teknik som heter Air Jet-teknik. Den är tillgänglig som tillval till samtliga modeller i Tetra Pak Pulverblandare B-sortimentet, och kan även användas med blandare från andra märken. Samma teknik kan också användas till annan pulverutrustning, exempelvis magasin, pneumatiska transportband till tankar och tömningsenheter.

Det här är en ny, patenterad teknik som använder en unik kombination av luftstrålar och vakuumextraktion. Strålar av tryckluft från munstycken används för att bryta interaktionen mellan pulverpartiklar och ytor av rostfritt stål och mellan själva partiklarna. Pulverpartiklarna hålls svävande i luften, så att de kan sugas ut från blandaren med hjälp av ett vakuumsystem.

Systemet är så effektivt att det bara tar 30 minuter att rengöra blandaren med luftstrålar. I försök med mjölkpulver fanns bara ~50 ml mjölkpulver kvar på ytorna i en Tetra Pak Pulverblandare B med 3 500 liters kapacitet. Det kan jämföras med minst 70 liter pulver kvar efter tömning utan användning av Air Jet-teknik.

Om alla spår av pulver behöver avlägsnas efter rengöring med luftstrålar kan en grundlig avtorkning utföras med trasa efter att blandaren har öppnats.

Det går att spara en timme per rengöringscykel – tid som kan användas till mer blandning och därmed högre produktionskapacitet. Vid exempelvis produktion av modersmjölksersättning med två rengöringscykler per dag uppgick de årliga besparingarna i form av operatörskostnader till cirka 50 000 euro, beroende på lönenivå​.

Spolning under tömning

Ett annat sätt att använda Air Jet-teknik är att spola ur blandaren under tömningscykeln för att minska mängden pulver som sitter kvar på ytorna. Som exempel resulterar användningen av spolning under tömning i att 50 liter mer av produkten kan tömmas ut av en batch på 2 000 liter. Det motsvarar ökade intäkter för producenter av pulverblandningar.

Inspektionsluckor gör det lätt att bedöma rengöringsbehov

Hur ofta du behöver rengöra utrustningen beror på blandningsprodukten och -kapaciteten per timme eller dag. Inspektionsluckor på vardera sidan av blandningstråget gör det enkelt för operatören att bedöma om rengöring behövs eller inte – utan att avbryta produktionen, stänga av blandaren och förlora värdefull tid.​​

Stora dörrar och snabb demontering av skovlar

Förberedda förslutningar och lås för el och tryckluft gör att maskinen snabbt och enkelt kan stoppas och säkras när operatören bedömer att rengöring behövs.

De stora dörrarna har patenterade, ergonomiska handtag och tätningar av hög kvalitet som kan tas bort för rengöring. Fribärande axlar möjliggör snabb demontering och gör att man snabbt och enkelt kommer åt att rengöra blandningstråget. De infällbara skovaxlarna kan enkelt rengöras utanför blandningstråget och operatörerna kan vrida axlarna för hand för att få tillgång till alla ytor utan extra verktyg eller stegar.

Med undantag av de allra största skovelblandarna behöver operatören inte beträda tråget för att rengöra blandaren, utan kan nå alla ytor från utsidan.  

Inuti blandningstråget brukar damm samlas högst upp i taket, beroende på pulvrets sammansättning. Taket är konstruerat med en vid vinkel för att minimera antalet platser där damm kan fastna. En patenterad process för våt sandblästring av tråget inuti (finns som tillval) gör det svårare för pulver att fastna på ytorna och gör rengöringen både snabbare och enklare.

Ny, patenterad tömningsventil

Vår patenterade utloppsventil är helt demonterbar och vrids utåt på några sekunder för enkel och ergonomisk åtkomst till luckan och tätningarna. Därmed skiljer den sig från andra industrilösningar som är monterade med bultar. Sådan lösningar tar tid att underhålla och kan endast avlägsnas med hjälp av gaffeltruck. Dessutom måste operatören klättra in i magasinet och under utrustningen för att rengöra utloppet. ​

Hur mycket kan du spara?

Industrins snabbaste rengöring och kortare stilleståndstid innebär stora besparingar för dig – varje timme du sparar in på rengöring minskar den totala driftskostnaden och ökar lönsamheten. Varmt välkommen att besöka vårt produktutvecklingscentrum för att få en demonstration av Tetra Pak Pulverblandare B med Air Jet-teknik. Du kan också kontakta vår säljavdelning för att få hjälp att räkna ut hur mycket du kan spara med Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder. 

Tetra Pak Air Jet Cleaning system for Powder med blå bakgrund

Kortare rengöringstid med Tetra Pak Air Jet Cleaning system

Manuell rengöring av pulverblandare är tidskrävande. Tack vare vår nya torra Cleaning in Place-metod med Air Jet-teknik utförs rengöringen automatiskt och tar bara 30 minuter.