Oron för miljön är fortfarande mycket stark

Även om pandemin visserligen gjort att miljöfrågan hamnat längre ned på listan över globala orosmoment är den fortfarande viktigare än de flesta andra frågor på listan, även ekonomiska. I 2020 års rapport om miljötrender bland konsumenterna ser vi en liknande trend, där 78 % av alla konsumenter säger att de oroar sig för miljön. Antalet är ännu större för de med högre utbildning eller inkomst, ungdomar och personer med unga familjer.

Oron för miljön i framtiden är fortfarande mycket stark. Faktum är att ännu fler konsumenter än förra året tror att vi är på väg mot miljökatastrof om vi inte ändrar våra vanor snabbt (67 % jämfört med 66 %).

Dessutom säger nästan två tredjedelar (63 %) att nedstängningarna i samband med pandemin har resulterat i miljömässiga förbättringar som de gärna skulle vilja att upprätthålls. Detta tyder på en vilja till förändring och möjligheter att etablera en ny grundsyn och genomföra initiativ för att "bygga upp något bättre".

Exempel är redan på gång, till exempel European Green Recovery Alliance, ett initiativ som lanserades av Europaparlamentet i april och som syftar till att vidta åtgärder mot klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald i centrum för Europas ekonomiska politik efter COVID-19. I september undertecknade fler än 150 europeiska företagsledare och investerare ett öppet brev som beskriver deras beslutsamhet att tillsammans med EU ta itu med effekterna av COVID-19-pandemin och samtidigt arbeta för en mer klimatresistent och regenerativ återhämtning. Brevet uttryckte också sitt stöd för det – i European Green Deal – fastställda målet att minska växthusgasutsläppen (GHG) med minst 55 % till 2030.

Med detta sagt är det anmärkningsvärt att så många människor i utvecklingsländerna säger sig vara trötta på allt tjat om miljön. Till denna skara hör ungefär en tredjedel av konsumenterna i Indien, Nigeria och Pakistan.

Case study: do bem, Brasilien

do bem har som mål att omvandla förpackningsavfall till föremål som kan göra skillnad i människors liv

Med sitt Bagaço-projekt planerar det brasilianska dryckesföretaget do bem att ”förvandla avfall till föremål som kan göra skillnad i människors liv”, enligt Tiago Schmidt, marknadschef på do bem.

Syftet med projektet är att säkerställa att 100 % av de förpackningar från Tetra Pak® som används för företagets sortiment av hälsosamma drycker – däribland te, kokosvatten och juicer för barn – återvinns och återanvänds, antingen i form av sekundärförpackningar eller produkter som kan användas i en rad sociala initiativ för att främja återvinning.

För att ge projektet en bra start samarbetade do bem med det brasilianska företaget Muzzicycles – en pionjär inom tillverkning av cyklar av återvunna material – för att omvandla cirka 8 000 förpackningar till 20 märkescyklar. Dessa har donerats till olika icke-statliga organisationer i Rio de Janeiro.

Bland framtida initiativ ingår att tillverka glasögon, hus och takpannor för låginkomsttagare (i samarbete med de icke-statliga organisationerna Ecolar och TETO) samt möbler. Målet är att spara 1 000 ton förpackningsavfall per år.

Läs nästa insikt: Klimatsmarta förpackningar gör skillnad

NEDLADDNINGAR

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

a person wearing a face mask

Videosammanfattning