Hälsa – från skydd till förebyggande

Konsumenters intresse för hälsa är självfallet ingen ny trend – men pandemin har gjort att attityderna har förändrats avsevärt. Som vi sett har covid-19 under de senaste två åren varit konsumenters största källa till oro. Oron för pandemin har knuffat ned alla andra hälsoproblem längre ned på listan och gjort att endast 13 procent av respondenterna hänvisade till andra problem i år.

I förra årets index undersökte vi hur pandemin ökat konsumenternas fokus på livsmedelssäkerhet och hygien. Fortfarande finns en stark känsla av ”att vara frisk är lika med att vara säker”, vilket närmare två tredjedelar av respondenterna i årets undersökning kan relatera till. Oron för att maten inte ska vara hygienisk och säker har lättat lite, men är fortfarande stark, och anges som en källa till oro av drygt hälften (54 % mot 59 % 2020). Oro över livsmedelssäkerhet och hygien är ofta starkare på tillväxtmarknader, särskilt i Kina och Nigeria.

Men det räcker inte att bara skydda sig mot smitta. Pandemin har visat hur bräckliga vi är. Därför har världens konsumenter börjat ta ett mer holistiskt, större helhetsgrepp för att säkerställa sitt välbefinnande. Här ingår ett större fokus på psykisk hälsa, att använda funktionella livsmedel för att stärka immunförsvaret och tarmhälsan samt ett mer proaktivt, personligt och förebyggande förhållningssätt till hälsa och kost, med särskilt fokus på naturliga livsmedel.

HÄLSA OCH TRENDER SOM BESTÅR

Par som vandrar i skogen

1. Personlig hälsa

Konsumenterna lämnar sitt reaktiva förhållningssätt till hälsa och tar ett mer personligt grepp för ökat välbefinnande.

Frukter på en tallrik

2. Funktionell hälsa

Konsumenternas intresse för funktionell mat och dryck har ökat på grund av pandemin, särskilt när det gäller lösningar som stärker immunförsvaret.

Flicka som utför yoga

3. Psykisk hälsa i fokus

Pandemin har ökat medvetenheten om psykisk hälsa, och närmare hälften av konsumenterna menar att deras psykiska välbefinnande har påverkats av pandemin.

Nedladdningar och video

Infografik, försättsblad

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

Spela upp-knapp för förklarande film

Tetra Pak Index 2021, förklarande video