Transparens och förtroende är viktigare än någonsin

När det gäller hälsa och andra frågor som rör livsmedel efterfrågar konsumenterna transparens som en försäkran, och 58 % säger sig verkligen bry sig om hur livsmedel och drycker produceras och vill veta allt om processen. Detta utgör en möjlighet för varumärkena att ge mer information om produktionsmetoder och i synnerhet ursprung – en av de viktigaste drivkrafterna bakom konsumenternas inköpsbeslut.

Tilliten är helt klart ett problem, särskilt i en tid då förekomsten av felaktig information är så utbredd. Konsumenterna håller i överväldigande hög utsträckning tillverkarna ansvariga för livsmedelssäkerheten (55 %, långt före regeringen, som kommer därnäst på 45 %). Förtroendet för dem som tillhandahållare av information i ämnet är dock relativt lågt. De rankas långt under läkare, forskare och icke-statliga organisationer, och det är bara mindre än en fjärdedel (23 %) av respondenterna som klassar dem som tillförlitliga i fråga om livsmedelssäkerhet. Intressant nog klassas informationen på förpackningar betydligt högre – på fjärde plats (42 %) före familj och vänner – kanske för att den är kopplad till viktiga uppgifter som ingredienser och utgångsdatum, vilka som vi nämnt tidigare uppfattas som mycket tillförlitliga. Detta är ett bevis på att information på förpackningar är ett bra sätt för varumärkena att nå fram med sitt transparensbudskap.

Förtroendet för tillverkarna som tillhandahållare av information om livsmedelssäkerhet är lågt

En metod som livsmedels- och dryckestillverkare tillämpar för att öka både förtroendet och livsmedelssäkerheten, är att utnyttja blockchainteknik, som möjliggör helt sammankopplade, transparenta distributionskedjor ”från gård till gaffel”. Våra undersökningar i sociala medier visar att blockchain i allmänhet beskrivs i ordalag av hopp och optimism, eftersom metoden anses hålla alla parter ansvariga. Det finns dock en viss oro bland konsumenterna om huruvida den kan leverera det som lovats.

Det finns också möjligheter till ”uppkopplade förpackningar” som gör det möjligt för konsumenterna att skanna en QR-kod eller liknande för att få tillgång till en stor mängd information online om produktens ursprung, miljöprofil, återvinningsplatser och så vidare, alternativt få tillgång till annat värdefullt innehåll. På vissa marknader har konsumenterna varit långsamma med att börja använda den här typen av skanning, men detta har ändrats snabbt under den ”beröringsfria” COVID-19-eran, då koder nu används i stor utsträckning för att komma åt digitala menyer på restauranger, registrera sig för spårningssystem och så vidare.

På en mer generell nivå finns det möjlighet för varumärkena att bygga vidare på det värde de uppvisat och de relationer de har knutit under pandemin.

Case study: Doi Kham, Thailand 

Doi Khams thailändska örtdryck i Tetra Gemina® Aseptic 500 Square-förpackningar

Ursprung, tillit och transparens är avgörande för Doi Khams varumärkesimage. Företaget är sedan länge känt bland thailändska konsumenter för att stödja lokala jordbrukare och samhällen genom att endast använda lokalproducerade grödor.

En ny produkt i form av en dryck som innehåller citrongräs, ingefära och pandanus är ett utmärkt exempel på detta och innehåller örter och kryddor från lokala bönder. Produkten lanserades i maj 2020 och såldes exklusivt i 7-Eleven-butiker under tre månader för att testa marknaden före den rikstäckande distributionen. Den här autentiskt thailändska, örtkryddade drycken riktar sig till hälsomedvetna konsumenter i åldern 30 år och uppåt och lyfter fram de lokala örternas förmåga att minska stress, främja återhämtning och bidra till korrekt matsmältning.

Doi Kham har valt Tetra Gemina® Aseptic 500 Square för att bevara dryckens unika smak och samtidigt säkerställa högsta produktkvalitet. Dessutom är förpackningen FSC™-certifierad, vilket bidrar till en klimatsmart produktpositionering och äkthet som en viktig pelare i företagets varumärkesimage.

Läs nästa insikt: Matsvinn flyttas upp på agendan

NEDLADDNINGAR

Tetra Pak Index 2020, summary and conclusions infographic

Infografik över de tio viktigaste lärdomarna

woman wearing mask in store

Videosammanfattning