Filtreringslösningar för växtbaserade livsmedel och drycker

Möjligheterna att bli en del av den växtbaserade revolutionen är närmast obegränsade med den skonsamma filtreringsprocessen 

Membranfiltrering har använts i många år inom mejeriindustrin för att till exempel framställa mejeriprodukter med högt proteininnehåll och mjölk- eller vasslebaserat proteinpulver. För växtbaserade produkter är möjligheterna närmast obegränsade. 

Proteiner från ärter, ris, bönor, nötter och spannmål kan användas för en mängd olika växtbaserade livsmedelsprodukter, drycker och pulveringredienser. Växtbaserade alternativ till yoghurt och ost, havremjölk, kokosvatten och sojaprodukter är exempel på en marknad som går väldigt bra. 

Den skonsamma filtreringsprocessen kan koncentrera de växtbaserade proteinerna och hjälper till att bevara den önskade originalsmaken hos råmaterialen, samtidigt som bakterier, sporer och bitter smak avlägsnas från proteinerna. 

Testa och skapa tillsammans med kunderna​

Testning genomförs i Tetra Pak Filtration Solutions testcenter i Århus, Danmark, eller i något av de övriga Tetra Pak testcenter som finns runtom i världen. Dessutom genomförs testning tillsammans med kunder på deras anläggningar med hjälp av pilotanläggningar att hyra. Våra testcenter har enheter i laboratorieskala och pilotanläggningar. Test och utveckling kan utföras på alla typer av filtreringssystem: spirallindade system, platta och membran i ram-system, keramiska system och rörsystem.​

Vi kan hjälpa er att utveckla nya produkter, ta fram produktprover som ska användas i konsumenttester och testa ändrade processparametrar på befintliga filtreringslösningar. 

Pilotanläggningar säljs också som fristående lösningar till mejerier och livsmedelsproducenter. Pilotanläggningarna kan producera produkter på precis samma sätt som de stora membranfiltreringssystemen.

Med flera decenniers erfarenhet inom membranfiltrering och sin kompetens inom process och tillämpning kan Tetra Paks livsmedelsexperter och membranlösningstekniker konstruera exakt det kundspecificerade membranfiltreringssystem som behövs för att möta den växande konsumentefterfrågan på växtbaserade livsmedel och drycker.

Växtbaserade drycker