Insaltningsutrustning för ost

Ost saltas av två huvudorsaker. Den första anledningen till saltning av ost är att sakta ned eller stoppa den bakteriella processen med att omvandla laktos till mjölksyra. Det mesta av laktosen avlägsnas under saltningsprocessen. Om osten inte saltats innehåller den kvarvarande fuktigheten tillräckligt med laktos för att producera mer syra än vad som är idealiskt för en korrekt ostmassemognad.

Den andra anledningen till att ost saltas är smaken. För ost med kanter är det dessutom så att saltningen drar fukt från ytan så att ostens kanter börjas bildas, vilket även har en tendens att hämma bildandet av många mögelsorter.​

Dessutom är saltning det effektivaste sättet att kyla ned pasta filata-ost efter att den har formats.

Insaltningssystem

  • Tetra Pak® Insaltningssystem G
  • Tetra Pak® Insaltningssystem S
  • Tetra Pak® Insaltningssystem TC
  • Tetra Pak® Insaltningssystem D
  • Tetra Pak® Insaltningssystem AS​
  • Tetra Pak® System för insaltning med rack
Tetra Pak System för insaltning med rack

Tetra Pak System för insaltning med rack

Insaltningsracken laddas automatiskt med ostar i rackinmatningsenheten, där de laddas delvis under saltlagsnivån i insaltningsracken.